Rätt med nej till socialbidrag

Kävlinge

En 45-årig Kävlingebo nekades socialbidrag med motiveringen att hon inte stått till arbetsmarknadens förfogande.
Arbetsliv och fritidsnämnden konstaterat att kvinnan har varit aktuell för ekonomiskt bistånd sedan 2012. I somras ombads hon komplettera sin biståndsansökan handlingsplanen från Arbetsförmedlingen samt bevis att hon sökt jobb. Då ansökan inte var komplett nekades hon bistånd.
Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten med motiveringen att hon omfattas av jobb- och utvecklingsgarantin, som gäller fram till 2 januari 2021. Hon har visst sökt jobb, men de skickade ansökningar är via länkar på nätet.
Nämnden påpekar att kvinnan ett flertal gånger informerats om regler och riktlinjer för att få ekonomiskt bistånd. Kvinnan har visat upp arbetsannonser, men inte styrkt med handlingar att hon sökt några jobb.
Förvaltningsrätten avslår överklagan.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...