Ungdomsrånare blir mördare

Antalet ungdomsrån var omfattande i Sverige redan för 20 år sedan. Men polisens resurser anpassades inte till denna form av kriminalitet där ungdomar med invandrarbakgrund rånar andra ungdomar. Dessutom har vi haft ett rättsväsende vars hantering av ungdomsrånarna har varit närmast ett skämt. Eftersom dessa unga rånare inte varit straffmyndiga har de om de gripits snabbt blivit fria och kunnat begå nya brott gång på gång.
Politikerna har inte förstått situationens allvar utan trott att rånepidemin skulle gå över av sig själv. Men resultatet blev tvärtom. Socialdemokraterna och Alliansen har varit lika usla på att agera och förebygga denna form av brottslighet. Nu slås nya rekord där ungdomar rånar andra ungdomar. Ökningen har varit närmast explosiv. Dessutom har rånen blivit brutalare och innehåller allvarliga kränkningsinslag, kränkningar som kan innebära livslånga trauman.
Hur allvarligt det är med denna rånepidemi finns det i dag ett tydligt svar på. Jag har haft möjlighet att ett par gånger få vara med och lyssna på polisens och Malmö stads redovisning av det så kallade Sluta skjut projektet och den bredare insats som följt i form av operation Rimfrost.

En uppgift som polisen förmedlat är att samtliga de gängkriminella som varit föremål för Sluta skjut projektet tidigare – när de var yngre – började sin brottsbana som ungdomsrånare. Idag är de förhärdade förbrytare som ingår i gäng där man ägnar sig åt ytterst grov brottslighet och mördar varandra.

Den närmast liggande slutsatsen är mycket skrämmande. Eftersom vi har rekordmånga ungdomsrånare och idag vet att dessa rån är inkörsporten till att bli grova brottslingar och i en del fall mördare, så talar mycket för att vi går en dyster framtid till mötes. Lyckas inte samhället denna gång leda bort de unga rånarna från brottsbanan så är risken stor för att vi håller på att skola upp en ny generation gängkriminella och mördare, dessutom till ett antal som är större än dagens antal gängkriminella.
I förrgår meddelade justitieminister Morgan Johansson att regeringen till lagrådet överlämnar ett förslag som tar sikte på unga kriminella.

De skall kunna bli föremål för en påföljd som kallas ungdomsövervakning och förses med elektronisk fotboja – ett förslag jag pläderat för med närmast en papegojas envishet i flera år – som gör att de inte får vistas ute på helger och helgkvällar.

Förslaget är ett stort steg åt rätt håll men ändå inte tillräckligt. Ungdomsövervakning skall gälla de som är 15-17 år och i undantagsfall upp till 20 års ålder. Men vi vet att en del av ungdomsrånarna är yngre än så, i några fall till och med inte ens tonåriga. Åtgärden borde gälla för alla unga rånare oavsett ålder. Det är till och med särskilt viktigt att ta sikte på de allra yngsta kriminella eftersom det är då förutsättningarna är bäst att föra in dem på ett skötsamt liv.
I fjol inträffade 2500 ungdomsrån. Förövarna har tagit första steget mot att bli grovt kriminella. Lyckas vi inte bryta den utvecklingen går hela samhället en oroväckande framtid till mötets.

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...