Påskagänget får multiarena

DALBY

Tekniska nämnden beslutade efter omröstning arbeta vidare med Lundaförslaget om en multiarena vid Påskagänget i Dalby.
Beslutet var inte enigt. Partierna i Lundakvintetten ville avvakta men S yrkade på att man skulle uppdra åt tekniska förvaltningen att återkomma med förslag på en spontanidrottsyta.
Förslaget fick stöd av MP, V och SD och därmed blev kvintetten nedröstad.
Tanken i förslaget är att en yta för aktiviteter och gemenskap som inte utformas specifikt för idrott eller används för organiserad idrott, blir ett bra komplement till det nybyggda området Påskagänget i Dalby. Multiarenan ska fungera som en gemensam mötesplats för boende och ett ställe där unga kan ägna sig åt olika fritidsaktiviteter.
Tekniska förvaltningen har i dialog med arbetsgruppen bakom förslaget och med kultur- och fritidsförvaltningen funderat över olika möjligheter. Nästa steg blir att förvaltningen ska hitta en lämplig plats. Kostnaderna för multiarenan ska tas från nämndens anslag för utveckling i de östra tätorterna.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...