Kinesiskt snabbtåg.

Hellre rätt än snabbt

Transportsystemet står inför en genomgripande omprövning. Den drivs av klimatfrågan men också av att fossila drivmedel är fysiskt begränsade. Därför måste framtidens transporter se annorlunda ut än idag.
Flygets framtid är högst osäker. Det finns inga tekniska genombrott som talar för att vi kommer att kunna ersätta dagens passagerare och transportflyg med eldrivna flygplan. Förhoppningar finns men vi kan inte för framtida långväga transporter förlita oss på tro framför vetande.
Bilismen är på väg att ställa om till en alltmer eldriven bilpark. Men även den omställningen är skakig. Senast i går kom Riksrevisionsverket med en rapport som visar att stimulanserna till miljövänligare bilar till stor del handlat om att hälla pengar i ett svart hål.
Även de framtida fartygstransporterna saknar fungerande lösningar. Segla till Kina kan man göra i sagoböckerna men inte med jättelika containerfartyg. Svensk exportindustri och importen vi behöver lever farligt om vi inte får ett framtida stabilt system för fartygstransporter.
Det enda trafikslag där vi med säkerhet vet kan drivas miljövänligt, storskaligt och snabbt och binda ihop oss med världen är järnvägen.
Att Sverige behöver snabbtåg som förbinder oss med kontinenten och på sikt även med Asien via nya Sidenvägen är ett oomstritt faktum. Däremot råder fortfarande osäkerhet om hur snabbtåg skall utformas och finansieras. En investering i snabbtåg måste ha ett mycket långt perspektiv, hundra år eller mer. I dag är partierna splittrade, vilket är olyckligt inför ett beslut som gäller för framtida generationer. Därför bör snabbt de olika förslagen såväl tekniskt som ekonomiskt gås igenom ytterligare en gång och bli föremål för vetenskaplig medling där företrädare för forskarsamhället låter olika alternativ brytas mot varandra i en öppen debatt. Så skedde till exempel inför den svenska kärnkraftsutbyggnaden. Nu borde det vara dags igen, så att ett politiskt beslut blir välgrundat.

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...