Förväntas bygga en multiarena i Dalby

Dalby Socialdemokraterna i Lund vill få igenom förslaget om att bygga en multiarena i Dalby.
Tekniska förvaltninganser att kommunen inte har pengar för att kunna genomföra projektet.

Den 18 oktober 2018 lämnade Johan Kindberg in ett lundaförslag om att kommunen skulle bygga en multiarena på Påskagänget i Dalby.
Enligt förslaget skulle multiarenan byggas mellan det befintliga boende i Påskagänget och de nya kvarteren som just nu tar form. Syftet med multiarenan är att ge alla i Dalby en gemensam plats där det finns möjlighet att utöva flera olika sporter. Johan Kindberg som lämnade in lundaförslaget anser att flera olika sportgrupper i Dalby kommer kunna ha nytta av denna multiarena.

I fjol togs förslaget upp i tekniska nämnden som såg positivt till förslaget. Nämnden fick där också i uppgift att ta fram förslag på ritningar och placering av multiarenan i Dalby. Trots att nämnden ser positivt till förslaget anser den tekniska förvaltningen att det inte finns tillräckligt med pengar för att kommunen ska bygga denna multiarena.
– Vi på Socialdemokraterna anser att det finns tillräckligt med pengar för att kommunen ska kunna bygga en multiarena i Dalby, säger Lena Fällström (S), gruppledare i tekniska nämnden.

Socialdemokraterna menar att de pengar som de avsatte i budgeten för 2019 och framåt kan användas för detta ändamål.
– Vi har avsatt tre miljoner kronor årligen som vi har lagt in i budgeten och kallar för, särskilt avsatta medel hos tekniska nämnden för investeringar i de östra kommundelarna offentliga miljöer, säger Lena Fällström (S).

Multiarenan beräknas kosta 1,5 miljoner kronor i anläggningskostnader och 25 000 kronor i driftskostnader varje år.
– När det här lundaförslaget togs upp i nämnden var fastighetsägaren OBOS positiv till att medfinansiera detta förslag. Nu har de dock dragit sig tillbaka vilket fick förvaltningen att anse att det saknas pengar för att bygga denna arena, säger Fällström (S).
Förvaltningen har samtidigt beslutat sig om att ansöka om delfinansiering från Sparbanksstiftelsen som har ansökningsperiod i mars.
I tekniska förvaltningens tjänstestyrelse står det skrivet att det inte finns utrymme för denna kostanad. Samtidigt välkomnar förvaltningen att man återkommer om man kan hitta ett sätt att finansiera denna multiarena.
– Om tekniska förvaltningen använder sig av de pengar som vi i Socialdemokraterna har avsatt i budgeten kommer vi fortfarande ha pengar som kommer räcka till de andra tätorterna i öster, säger Fällström (S).
Enligt Socialdemokraterna behövs denna det byggas en multiarena i Dalby som kan skapa en gemensam mötesplats för byborna.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...