Överbefolkningen hotar vår framtid på många områden.

Vi är för många

Nyligen presenterade sig ett nytt nätverk – Population matters Sweden – med flera framstående personer från forskarsamhället och samhällslivet. Bland de som ingick finns bland annat ekonomiprofessorn Magnus Henrekson, professorn i industriell organisation Christian Berggren, tidigare ambassadören Karl-Erik Norrman och matematikern Louise Jonsson. Budskapet från deras sida var att en långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste bygga på att vi håller tillbaka befolkningsökningen.
Det är ett faktum att bakom alla de stora hot som mänskligheten står inför så finns den växande överbefolkningen. Klimatuppvärmningen, de giftiga utsläppen i naturen från industrin, matbristen globalt, transportsektorns utsläpp, bristen på rent vatten, sinande naturresurser, hotet om pandemier; alla har de gemensamt att de förvärras genom den snabba befolkningsökningen.
Kalla siffror talar ett tydligt språk. Jordens befolkning var år 1940 2,3 miljarder och är nu uppe i 7,8 miljarder och skulle enligt FN-prognoser (2019) kunna stiga till upp emot 11,2 miljarder år 2100, i värsta fall 16 miljarder, allt enligt det nya nätverkets debattinlägg.
En sådan befolkningsökning är mer än vad vår planet klarar av att hantera. Jordens befolkningsökning måste hejdas. Det gäller såväl i fattiga länder som i den rika industrivärlden.
Det nya nätverket Population matters vill att flerbarnstillägget avskaffas och att barnbidraget behovsprövas. Det skall minska stimulansen att skaffa många barn, inte minst bland barnrika invandrarfamiljer. Istället skall de pengar som sparas in användas till familjeplanering i utvecklingsländer med höga födelsetal.
Den snabbt växande befolkningen i världen för oss mot katastrofens rand. Tyvärr är ett slopande av flerbarnstillägget mest ett slag i luften. Det krävs snabba och drastiska insatser globalt för att begränsa befolkningstillväxten. Sverige är i det sammanhanget mest likt musen som röt.

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

Loading ... Loading ...