Nästan ingen skånsk Coronainformation

Det dominerande samtalsämnet idag utgörs av Coronavirusepidemin. Frågorna är många eftersom rapporterna från Kina, där viruset först spårades, väcker många frågor kring smittspridningen och influensans hälsorisker och dödlighet.
Hittills har det mesta av nyhetsförmedling och information kommit via traditionella medier men också sociala medier. För den som söker information är uppgifterna ofta förvirrande. Därför är det desto viktigare att de som har samhällets uppdrag att informera är på tårna och snabbt och kunskapsbaserat svarar för informationen.
En sökning utifrån den skånska geografin ger ett otillfredsställande resultat. Region Skåne har ingen information på ingångssidan på sin hemsida. Först genom en sökning hittar man en del information bl.a en länk till Folkhälsomyndigheten.
Skånes universitetssjukhus fyller inte alls sin uppgift att informera. Ingen information på ingångssidan. En sökning ger ynka en träff, information om att ett misstäkt fall visat sig inte vara Coronaviruset. Övriga skånska sjukhus har ingen information om viruset.
Till skillnad mot andra influensaepidemier finns det inga vaccin. Det gör att hälsoråd för hur man undviker att bli smittad är särskilt viktiga och hur man skall bete sig om man till exempel besökt Kina. Den skånska sjukvården måste skärpa sig, se till att informera bättre.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...