Den hjälpsamma fladdermusen

Fladdermusen klandras för coronaviruset, som tidigare för sars och ebola. Som vanligt är det vårt eget fel.
Fladdermusens enda försyndelse är att den är ett mycket gammalt och livsdugligt djur. Visst bär den på sjukdomar: det gör människor också. Virus finns överallt. Anledningen till att fladdermusen bär på många virus är att den har funnits på jorden sedan dinosaurietiden.
Sedan var det det här med människan. Fladdermusen sprider bara smitta om man stör dess naturliga beteende. När vi tränger undan andra arter så att deras naturliga miljö krymper träffas djur som inte annars skulle träffas. Fladdermusen kan smitta ett djur som kommer i kontakt med människan och överföra till exempel coronaviruset. Att fladdermusen förmodligen är upphov till corona beror på att man klämt in levande djur tillsammans på en matmarknad, där risken finns att smittor överförs mellan djuren. Lägger man till risken att djuren sedan inte tillagas på ett optimalt sätt så kan överföring bli ett faktum. Det är inte grisen fel om du blir sjuk av rå fläskfärs.
I Sverige är fladdermusen ett nyttodjur. Våra fladdermöss äter insekter som annars orsakar skada för jordbruket. Svenska fladdermöss sparar stora summor åt odlarna, vilket vi ska vara tacksamma för. Att inte ta i en vild fladdermus utan handskar löser problemet med smitta.
Fladdermusen är inte människans fiende. Människan är människans fiende.
Martina Jarminder

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...