Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen
Kanalen i Malmö har färgats vit, troligen på grund av vattenläckan. Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen

Studentgatan avstängd efter vattenläcka

Malmö Efter en stor vattenläcka vid Amiralsbron på torsdagsmorgonen tvingades en del av Studentgatan, Amiralsbron och Södra Promenaden stängas för reparationsarbete. Arbetet med att återställa gatorna, som blivit underminerade, kan ta upp till två veckor.

Enligt VA Syd var det en mycket stor dricksvattenledning som sprungit läck någon gång vid fem, sextiden på morgonen i korsningen mellan Studentgatan och Södra Promenaden.
Stora mängder vatten forsade då ut på gatan och ned i kanalen där vattnet färgades gråvitt efter att grus följt med vattnet.
– I början var Hansakompaniet, både bostäderna och butikerna, utan vatten men nu är inga kunder berörda längre, sa Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör på VA Syd, vid halv tolvtiden på torsdagsförmiddagen.

Ett stort område vid Studentgatan/Amiralsbron i centrala Malmö var under torsdagen avspärrat efter vattenläckan som svämmat över flera gator.
– Vi räknar med att vara klara till kvällen men det är nog inte samma sak som att gatan kommer öppnas samtidigt. Vår bedömning är att vägen måste besiktigas först så att den inte är underminerad men det ligger på kommunen, säger Maria Nordblad Stålgard

Vid 16-tiden på torsdagen jobbade VA Syd fortsatt att åtgärda ledningen som sprungit läck.
– Det är flera andra ledningar som ligger där så det är ett komplext arbete med många andra ledningar som inte får förstöras, säger Maria Nordblad Stålgard.
Då hade man stängt av vattnet så att inga större mängder rann ut. Däremot har vattnet underminerat gatorna då grus och jord sköljts bort. Arbetet med att återställa gatorna kan ta uppemot två veckor.
– Det har varit ofantliga mängder vatten som läckt ut. Vår personal på plats har sagt att de sällan har sett den omfattningen, säger Maria Nordblad Stålgard.

När VA-syd stoppat läckan och tagit upp den skadade ledningen kommer de att utreda vad som orsakat läckan. Därefter måste vägarna, som är tung trafikerade, repareras till körbart skick.
– Allt material måste återuppbyggas och packas upp på rätt sätt underifrån, annars riskerar ledningarna att gå sönder en vecka senare, säger Mats Theander, tekniker på Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.
Under tiden som arbetet fortgår leds busstrafiken om och andra trafikanter uppmanas välja annan väg. Omregleringen av trafik väntas vara klar under eftermiddagen på fredagen.

De busslinjer som berörs på Studentgatan är linje 31, 32, 5, 100, 146, 150, 151 och 133. Från Skånetrafikens sida hänvisar man i nuläget till hållplatserna Malmö Stadshuset samt Malmö C.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...