Svevia är ett av de statliga bolagen som prisdumpar.Foto: TT

Staten konkurrerar ut

Det är mer än upprörande när statligt ägda bolag använder sin position för att vinna upphandlingar och därmed slår ut sina privata konkurrenter. Det kommer då och då till allmänhetens kännedom, och är ett tecken på att staten inte sköter sitt uppdrag som förtroendeingivande ägare på ett bra sätt. Ofta är det dessutom samma bolag som återkommer i rapporteringen.
Före jul avslöjade Arbetsmarknadsnytt att Samhall först prispressar för att vinna upphandlingar som de redan vet att de inte klarar att leverera. Därefter anlitar de underentreprenörer för att kunna klara att leverera det man lovat, underleverantörer som konkurrerades ut i upphandlingen. Till råga på allt får då underleverantörerna ett högre pris, vilket innebär en förlust för Samhall och därmed skattebetalarna. Detta tar Samhall igen med den ersättning de får från staten för att anställa människor med funktionsvariationer. Detta kan knappast ha varit statens mening och politiker i arbetsmarknadsutskottet blev upprörda när de fick kännedom om Arbetsmarknadsnytts avslöjande.
Nu anklagas Svevia för att lägga för låga anbud i upphandlingar. Svevia är också statligt ägt, och motsvarar tidigare Vägverket Produktion. Bolaget konkurrerar därmed med privata entreprenörer. Organisationen Företagarna har granskat Svevia och hittar flera låga anbud som inte går att förklara. Att statliga bolag har som strategi att slå ut privata företag är helt oacceptabelt.
Det är uppenbart att staten behöver ta ett tydligare grepp om sitt ägande och sätta tydliga och strikta ramar för vad statens bolag får göra och inte göra. Att samma bolag verkar förekomma i kritiserade sammanhang flera gånger tyder också på att ”kulturen sitter i väggarna” och då måste ägaren göra något. Byta styrelsen och den verkställande ledningen i bolaget är redskap som staten rimligen borde ta till oftare. Staten måste klara av ett ansvarsfullt ägande, inte minst för att inte underminera viktiga privata marknader.

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...