Gör det svårare för sexbrottslingar på internet

En man som avtjänat sex månaders fängelse för sexbrott mot nio barn sökte omgående ny kontakt med barn på en spelplattform där han tidigare hittat offer. Inga åtgärder hade vidtagits för att få plattformen att blockera mannen som användare. Mannen har bland annat bett en nioårig pojke att skicka bilder på sin penis. Mannen har även skickat bilder på sitt eget könsorgan till barn på plattformen.
Åklagaren menade att man redan fått in så mycket bevis för mannens brottslighet, bland annat genom hans mobiltelefon och dator, att man inte behövde engagera spelsajten i utredningen. Det är en konstig tanke att man inte skulle vara intresserad av att förhindra brott.
Tyvärr är de som begår sexbrott mot barn ofta återfallsförbrytare och beteendet är svårt att bryta. Därför finns det anledning att försöka förebygga återfall.
Det kommer aldrig att gå att förhindra helt att folk beter sig sexuellt olämpligt över internet, tyvärr är det ett utmärkt medium för det. Brotten är många, svåröverskådliga och globala. Självklart måste man ändå försöka hindra att barn far illa.
I det här fallet handlar det dock om att man enkelt hade kunnat försvåra för en sexbrottsling att hitta nya offer. Plattformar och internetfora som riktar sig till barn har inget intresse av att vuxna använder sig av deras tjänster på det sättet och det finns all anledning att tänka sig att de skulle lägga resurser på att förhindra det. Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

Loading ... Loading ...