Parterna vill förhandla i fred. Foto: TT

Tid för hållbara lösningar

I december presenterade PTK, LO och Svenskt Näringsliv ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Nu behöver de arbetsro.

För ett år sedan kom januariavtalet och en utredning om att förändra arbetsrätten tillsattes. Löftet från politikerna var att om parterna på arbetsmarknaden kunde enas så ska de lagstifta i linje med det. Innan årsskiftet enades PTK, LO och Svenskt Näringsliv om att fortsätta efter avtalsrörelsen. Parterna har olika syn på hur regelverket behöver utvecklas, men står bakom principen att parterna ska ta ansvar för hur reglerna utformas. Alternativet är att politikerna ensidigt ändrar lagstiftningen, något som riskerar att göra det svårare för parterna att genom kollektivavtal finna lösningar som gynnar anställda, företag och samhället.

Anställningstrygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden handlar inte bara om LAS. Anställningsskydd, tillgång till kompetensutveckling, stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är komponenter som tillsammans med ett åtagande från staten kan skapa en välfungerande arbetsmarknad.
Vi har tagit viktiga steg för att öka tryggheten för anställda genom kompetensutveckling, både i anställning, under omställning och vid arbetslöshet. En annan central fråga handlar om att stärka anställningstryggheten för de visstidsanställda. De fortsatta förhandlingarna har sin utgångspunkt i att omställning ska omfatta alla anställda. Parterna har tillsatt tre arbetsgrupper. De ska titta närmare på anställningsskyddsreglerna, omställningssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Detta skapar förutsättningar för fortsatta förhandlingar.

Med fyra månader kvar till den statliga utredningen om framtidens arbetsrätt ska presenteras vill vi uppmana politikerna låta parterna arbeta i lugn och ro för att åstadkomma långsiktiga hållbara lösningar. En debatt med ett högt tonläge och tidspress riskerar att omöjliggöra överenskommelser som kan hålla över tid. Det komplexa system med många olika komponenter som tillsammans skapar en fungerande arbetsmarknad är känsligt. Även mindre förändringar i lagstiftningen kan få stor påverkan på fack och arbetsgivares möjligheter att komma överens om lösningar som alla tjänar på. Ett sådan lösning är omställningsorganisationerna, som årligen ger stöd till uppsagda till ett värde av drygt 2 miljarder.

Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar för regleringen av arbetsmarknaden under en lång tid och det har bland annat lett till en stabil reallöneutveckling, stark konkurrenskraft och få konflikter. Politikerna borde vara rädda om den svenska förhandlingsmodellen.

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

  • Nej (77%, 524 Röster)
  • Ja (23%, 160 Röster)

Antal röster: 684

Loading ... Loading ...