Orimligt med kommunal tolkning av lagarna

Att bryta mot intentionerna i lagstiftningen blir mer och mer vanligt och det riskerar att urholka respekten för de olika samhällssystemen. Det blir särskilt allvarligt när det är kommunerna som gör sitt bästa för att misstolka lagarna och försöka smita undan.
I höstas beslutade regeringen att 32 kommuner får göra undantag från den så kallade ebo-lagen genom att peka ut särskilt utsatta områden. Nu planerar flera av kommunerna att runda lagen och låta hela kommunen utgöra undantaget från ebo.
MP och C har med rätta blivit upprörda och menar att systemet riskerar att urholkas. Landskrona har redan tagit beslut och även Helsingborg och Kristianstad överväger att låta hela kommunen undantas. Det är osolidariskt mot kommuner som tycker det är anständigt att följa den lagstiftning som finns. Visst har de nämnda kommunerna dragit ett stort lass när det gäller att ta emot flyktingar och försöka integrera dem. Men det löser ingenting på sikt när flyktingar används som Svartepetter och det byggs upp murar mellan kommuner.
Ebo-lagen har länge varit problematisk. Samtidigt är det en rimlig princip att människor själva ska få bestämma var de ska bo. Höstens förändring var ett försök att göra lagen mindre problematisk, men när en del kommuner nu tolkar lagstiftningen som de vill får det konsekvenser för all lagstiftning framöver. Vilken lag ska kommunerna välja att inte följa nästa gång?
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...