Tyngre bilar ett allt större problem

Antalet bilar på över två ton har fördubblats på svenska vägar mellan 2010 och 2018, enligt en granskning gjord av Sveriges Television. Volvos försäljning består numera till hela 60 procent av SUV-modeller. Man kan undra vad det beror på, särskilt i innerstadsområden, där det mest borde kännas otympligt med en extra stor och tung bil.

Det finns ett antal problem med att personbilarna blir så mycket tyngre: dels handlar det om klimataspekten. Utsläppen ökar, liksom energiåtgången, när man kör stora, tunga fordon. Även tillverkningen av tretonsbjässar kräver större resurser med ökade utsläpp som följd. Det gäller även elbilar: tillverkningen av stora elbilar är enormt resurskrävande.

Sveriges positiva utveckling mot mindre utsläpp har vänt: tyvärr ökar utsläppen igen på grund av intresset för extra stora bilar.
Det handlar också om trafiksäkerhet. Den som kör en stor SUV sitter ganska säkert, men om man krockar med en mindre bil kan den föraren råka illa ut om den träffas av ett så tungt fordon. Äldre bilar är i riskzonen: nyare småbilar är betydligt bättre på att tåla kollisioner även med större fordon. Om den här utvecklingen fortsätter ökar risken för förare i äldre, mer ömtåliga fordon att råka illa ut i olyckor.

Den som vill vara både klimat- och säkerhetsmedveten ska alltså satsa på mindre bilar, vilket egentligen alla kanske borde göra som inte ska köra i terräng.

Martina Jarminder

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...