Morgan Johansson. Foto: TT

Brott och (rimligt) straff

Preskriptionstiden för våldtäkt mot barn och för könsstympning på barn ska slopas, enligt ett förslag från regeringen. Det är en god idé. Ett barn som blir utsatt för den typen av brott har tyvärr många decennier på sig att lida av övergreppet. Kan de få rättvisa i vuxen ålder finns det ingen anledning att förvägra dem det.
Morgan Johansson vill göra en översyn på preskriptionstiderna generellt, vilket är en god idé. Preskriptionstiderna för vissa typer av brott är ur synk med det allmänna rättspatoset. Det kan finnas juridiska aspekter som gemene man inte förstår, men det är en vinst om straff och påföljder i alla fall i någon mån kan motsvara allmänhetens rättskänsla.

Lagrådet var däremot emot förslaget på att ta bort preskriptionstiden för grov misshandel, människohandel, grov människoexploatering och grovt rån mot barn. Där ansågs det inte vara ett problem att brotten avskrivs.
Det har också diskuterats om maxstraffet för grovt barnpornografibrott skulle höjas från sex till nio månader, eller ytterligare till ett år. Förändringen skulle inte påverka definitionen av vilka brott som ska ses som grova. Lagrådet menar dock att risken finns att domstolarna i mindre utsträckning blir villiga att definiera brotten som grova om det leder till en nästan dubbelt så lång påföljd. Det är givetvis viktigt att ett brott bedöms som grovt om det förtjänar den beteckningen, så en försiktighet kring att kalla ett brott för grovt barnpornografibrott är inte önskvärt.

Samtidigt finns det stor skillnad mellan hur illa barnen bakom barnpornografibrottet far, så en möjlighet till ett längre straff i vissa fall hade kunnat vara rimligt.
Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell säger att partiet anser att även preskriptionstiden för våldtäkt mot vuxna bör tas bort, eftersom effektivare metoder för att samla ihop bevismaterial gör att chansen för att klara upp äldre brott ökar hela tiden.

Lagen bör kunna anpassas till brottsbekämpningens ändrade förutsättningar.

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...