Viljan ökar kraftigt att lagra energin lokalt

Fler och fler vill lagra el, vilket är glädjande. Energimyndigheten fick förra året tre gånger fler ansökningar än tidigare om statligt stöd för lagring av el i hemmet. Många installerar solceller på sina villatak och tycker då också att det är en god idé att kunna lagra solen till de dagar det är molnigt. Uppenbarligen tycker regeringen också att det är bra för man har beslutat att förlänga ansökningstiden att gälla under hela 2020.
Ökningen av ansökningar kan bero på att möjligheten att lagra elen blivit enklare och billigare och hänger också samman med att intresset för solceller ökar.
Ju fler som skaffar lagringsmöjligheter för den el de producerar hemma desto mindre blir sårbarheten. Då minskar trycket på de större ledningarna, som ofta har problem med att klara kapaciteten.
Behovet av energilagring ökar i hela samhället, inte minst beroende på att transportsektorn satsar på elektrifiering. Därför krävs också nya sätt att tänka, både för forskare, näringsliv och enskilda personer. Vi kan vara både konsumenter och producenter av el dagligen, om vi till exempel levererar överskott av solelen till nätet och anpassar användning av maskiner i hemmet till då det finns överskott i systemet.
Malmö stad deklarerade i höstas att de vill satsa på solceller på både kommunens egna tak och på industritak. Detta är tänkt att göra i samverkan med näringslivet. Jag hoppas att de också tänker in möjligheten att lagra energin.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...