Kristersson och Sjöstedt. Foto: TT

Rödblågul röra

Oppositionens alla färger går samman för att köra över regeringen med en budget som ger 2, 5 ytterligare miljoner till välfärden. Det är sällan man ser Moderaterna slå sig ihop med Vänsterpartiet i välfärdsfrågor. Frågan om hur man kan klämma till regeringen har visat sig vara viktigare. För att de ska få riksdagsmajoritet måste de få med sig Sverigedemokraterna, som enligt SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt ställer sig positiva till förslaget, även om de inte är en del av uppgörelsen formellt. Carl Bildts kända kommentar om ”rödgrön röra” blir här en röra med ännu fler färger: mörkrött, blått och gult.
Januariavtalet vilar på en övertygelse om att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna aldrig skulle komma att samarbeta med varandra och man därför genom januariavtalet kunde åstadkomma stabilitet. Man har alltså underskattat lusten att bråka med regeringen på bekostnad av politiska principer man sade sig ha under valrörelsen.
Det gör januariavtalet betydligt skörare: vad vinner samarbetspartierna på att underlätta för Socialdemokraterna om deras krav inte tillgodoses? Det är återigen Centerpartiet som får offra viktig symbolpolitik. Först handlade det om reformen av arbetsförmedlingen och nu slopas deras så kallade ingångsavdrag, det vill säga en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tanken var att det skulle underlätta för unga och nyanlända att få arbete.
Centerpartiet och dess vikarierande partiledare Anders W Jonsson har nu en viktig och svår diskussion framför sig om hur mycket av sin politik de kan tänka sig att slopa innan januarisamarbetet blir irrelevant för dem och vad som skulle ske om de lämnar det.
För övriga parter vidtar en analys kring hur mycket det skadar förtroendet för budgetarbetet när man bryter mot praxis. Det känns i nuläget tveksamt att regeringen avgår, men man kan räkna med att förtroendet för budgetprocessen skadas.

Läs mer:

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...