Klart med nya gatunamn

LUDVIGSBORG

Nu är det klart vad de nya gatorna på fastigheterna Häggenäs 21:7, 21:2, 21:3 och 21:6 i Ludvigsborg ska heta. Ett nytt bostadsområde planeras i området och de vägnamn som har tagits fram är: Jordbubbsvägen (matargatan in till området), Sonatavägen, Zefyrvägen, Daniavägen, Pegasusvägen, Koronavägen och Malvinavägen. Bygg- och miljönämnden har godkänt namnförslagen. Exploateringen av området har påbörjats nyligen, och i samband med avstyckningen av tomterna har nya gatunamn tagits fram, skriver bygg- och miljöförvaltningen i ett tjänsteutlåtande.

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...