Appar utnyttjar kundernas information

Appar och dess uppgifter om användarna används för att sprida information till kommersiella aktörer. Det har den norska konsumentorganisationen Forbrukerrådet kommit fram till efter en omfattande analys som presenterats i en lång rapport. Känsliga och intima uppgifter om bland annat hälsa, sexliv och när man har mens sprids vidare och det kan få allvarliga konsekvenser i vissa fall. Obehaget appanvändarna kan känna efter att ha fått vetskap om innehållet i rapporten är ingenting mot vad som kan hända om fel aktör får kännedom om ens sexliv. En muslim som använder dejtingappen Grindr för homosexuella kan rentav hotas till livet om informationen kommer till intolerantas kännedom. Informationen kan förutom denna allvarliga följd också få konsekvensen att val manipuleras eller att olämplig reklam riktas till personer som är beroende.
Rapporten har väcks stor ilska i världen och många länders konsumentorganisationer kommer nu att anmäla apparna till respektive lands datainspektion. Att apparna bryter mot den europeiska dataskyddsförordningen GDPR är tämligen säkert och därför bör de få höga böter.
Det är sorgligt att appar, som egentligen är bra uppfinningar, används i syften som utnyttjar människor för snöd ekonomisk vinning. Måtte myndigheterna sätta ner foten för att hindra detta vansinne.

Dagens fråga

Är det rätt att företag i välfärdssektorn tar ut vinst?

Loading ... Loading ...