Eldsjälarnas stora betydelse i samhället

Vad vore världen utan eldsjälar? Tack vare eldsjälar händer det mycket inom alla samhällssektorer.
Sedan 2012 har det delats ut ett mångfaldspris i Malmö, som först bar lokal prägel och som sedan utvecklats till ett viktigt nationellt pris. Det heter Diversity Index Award och drivs av en ideell förening med grundaren Yacir Persson Chelbat i spetsen. Till sin hjälp i styrelsen har han profilerade personer med bred bakgrund från olika delar av samhället.
Varje år delas hela åtta priser ut, ett för vart och ett av diskrimineringsgrunderna och ett som årets förebild. Än så länge är det bara äran och ett diplom vinnarna får, men jag hoppas företag ser sin chans att sponsra framöver.
Det är ett nöje att få sitta i publiken och glädjas över dessa fantastiska eldsjälar som brinner för det de gör i sitt viktiga arbete. Fler företag tänker i dessa banor och profilerar sig inom social hållbarhet. Flera företag var nominerade till 2019 års pris, men vinnarna var enskilda personer eller tillhörde föreningar eller andra typer av ideella organisationer.
När vinnarna höll sina tacktal fick publiken plocka fram näsdukar för det var uppenbart hur mycket arbetet betyder för vinnarna och hur glada och stolta de blev över att vinna.
Och det för mig till en närliggande fråga: uppskattar vi eldsjälarna så mycket som vi borde? Risken är stor att vi tar dem för givna eller låter dem bränna ut sig utan att vilja se varningstecknen.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...