Vård- och omsorgsnämndens i Lund Inga-Kerstin Eriksson skriver tillsammans med sin kollega Dan Ishaq. ARKIVBILD.

Stoppa brotten mot äldre!

Lundakvintetten har ett starkt fokus på att öka tryggheten i vår kommun. Sedan vi tog över styret så har trygghetsvakter vid Lund C, värmekameror på skadedrabbade skolor och utdrag ur brottsregistret vid anställning av hemtjänstpersonal införts.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna om hur äldre i Lund utsätts för bedrägerier och bedrägeriförsök. Enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Brott mot äldre – Om utsatthet och otrygghet” (2018:7) är denna typ av brott den snabbast växande typen av brott mot äldre i hela landet. Det är extra fegt och ynkligt, då gärningsmännen utnyttjar personer som genom sin ålder är mer utsatta och påverkbara.

Polisen arbetar stenhårt med att fånga in och lagföra dessa gärningsmän, och många av dem döms till fängelsestraff. För brottsoffren finns det mer långtgående effekter som inte försvinner i första taget. De bedrägerioffer som citeras i BRÅ-rapporten berättar att de numera har blivit misstänksamma mot sina medmänniskor, de är inte lika socialt utåtriktade och att deras liv blivit mindre glädjefyllda som ett resultat av det brott de utsatts för.

Det finns även en stor risk att många väljer att inte anmäla brotten de utsatts för på grund av skam eller rädsla. Många äldre ser en stolthet i att klara sig på egen hand eller med lättare stöd i hemmet.
Den som förlorat sin trygghet och självkänsla får inte tillbaka den så lätt, oavsett om gärningsmännen får sina förtjänade straff.

Lundakvintetten satsar nu på att förebygga äldrebrott genom att informera och stödja våra målgrupper. Vi tänker bjuda in polisen till dialog med det kommunala pensionärsrådet, där pensionärs- och anhörigföreningar regelbundet träffar kommunens politiker.
Bedrägerier är en brottslighet i ständig utveckling, där metoderna förändras hela tiden. Det är viktigt att på ett enkelt sätt kunna sprida information om vilka tillvägagångssätt som är aktuella och hur man kan vara misstänksam på rätt saker utan att skapa misstro mot hela sin omgivning.
Vård- och omsorgsnämnden får också ett extra uppdrag att i sina dagliga kontakter med äldre lundabor, bland annat via hemtjänsten och träffpunkterna runt om i kommunen, prata om denna typ av brottslighet.

Lunds kommun är en trygg kommun för den stora majoriteten av våra invånare. För Lunda-kvintetten är det viktigt att den fortsatt är det, även för våra äldre.
Genom ett gott samarbete mellan kommunen, polisen och intresseorganisationerna så skapar vi förutsättningarna för att ingen ska falla för bedragarnas lömska knep.

Dagens fråga

Har du ätit på någon restaurang med stjärna i Guide Michelin?

  • Nej (77%, 524 Röster)
  • Ja (23%, 160 Röster)

Antal röster: 684

Loading ... Loading ...