Fallolyckor måste bli mycket färre. ARKIVBILD.

Lägre vårdkostnader

De offentliga utgifterna, inte minst för vård, skola och omsorg behöver stabiliseras och minska, annars kan skatterna behöva höjas i all evinnerlighet vilket knappast är hållbart. Centerpartiet har tagit ett större grepp om sjukvården för att minska kostnader och ändå få en bättre vård utan köer. En uppgift som kanske verkar omöjlig men som borde gå att klara med kloka åtgärder. Det är inte mer pengar som behövs, utan smartare arbetssätt och arbete över organisationsgränser.
Centerpartiet lyfter fram en förbättrad folkhälsa som en förbättringspotential och här gäller verkligen samarbete över gränserna. Folkhälsa är komplext och spänner över de flesta politikområden vilket gör arbetet svårstyrt. Att människor är friskare längre, trivs med livet, slutar röka och minska på alkoholintaget och har ett bra jobb eller åtminstone lever så att man känner sig som en del i ett sammanhang gör att folkhälsan ökar.
Regeringens LEV-projekt (Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster) tar upp möjliga åtgärder för att minska kostnaderna. Fall-olyckor kan vara en petitess att diskutera, men påverkar enormt mycket både för den enskilde och för samhället. Fallolyckorna ökar på grund av att befolkningen blir äldre, men om hälften av dem kan undvikas skulle samhället spara omkring 4 miljarder årligen.
Att minska och undvika vårdrelaterade infektioner och andra vårdskador kan minska kostnaderna för regionerna och lidandet för patienterna.
Högt blodtryck är oerhört vanligt och ofta känner individerna inte själva att de har högt blodtryck. Kunde man minska förekomsten borde 6000 färre personer drabbas av stroke varje år. Det kräver en ökad lyhördhet hos vårdpersonal och kanske andra arenor att hitta personer i riskzonen. LEV-projektet presenterar åtgärder för att minska kostnader, men det kräver ofta nya arbetssätt och att vårdpersonal tänker utanför den berömde boxen. Förutom samverkan över organisationsgränserna som är så svårt men helt nödvändigt.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

  • Nej (72%, 453 Röster)
  • Ja (28%, 179 Röster)

Antal röster: 632

Loading ... Loading ...