Bro över Kattegatt kan hota HH-länken

En bro över Kattegatt har länge diskuterats i vårt västra grannland och nu går den S-ledda danska regeringen vidare med planerna och avsätter 60 miljoner danska kronor till utredningsarbete. Den danske transportministern Benny Engelbrecht vill låta utreda bland annat sträckningen, påverkan på miljö och klimat och finansiering. Det är nu tal om en kombinerad väg- och järnvägsbro som skulle bli dubbelt så lång som Öresundsförbindelsen även om den tar vägen via Samsö. Det skulle bli ca 20 km bro på vardera sidan om ön.
Det danska näringslivet påstås välkomna planerna eftersom restiden mellan Århus och Köpenhamn skulle minska rejält. Idag får man åka omvägen över Fyn eller ta färjan över Kattegatt på sträckan Själlands Odde – Århus.
Jylland och jyska politiker har ett stort inflytande inom den danska politiken. Därför finns det all anledning för Sverige och svenska politiker att vara uppmärksamma på händelseutvecklingen i Danmark. Risken är uppenbar att danskarna gör en motsättning mellan en fast förbindelse Helsingör – Helsingborg och en Kattegattsbro, inte minst på grund av de stora kostnaderna.
Organisationen Greater Copenhagen behöver nu snabbt försäkra sig om att det finns danskt stöd för ännu en fast förbindelse över Öresund. Det bedrivs en utredning av den svenska och danska staten som ska presenteras under året. Det kan finnas anledning för Greater Copenhagen att skruva upp lobbyarbetet kring frågan. Organisationen har alldeles precis tillsatt en ny chef som tillträder den 1 april, Tue David Bak. Han har tidigare arbetat för Region Hovedstaden med utvecklingsfrågor och var med när Greater Copenhagen-samarbetet etablerades. Det är lugnande att det blir en chef som är väl förtrogen med arbetet redan innan han har börjat, men han behöver förstås ett starkt stöd av politikerna i de fyra regionerna och 85 kommunerna som Greater Copenhagen består av.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...