Utsläpp. Foto: TT

Utsläppshalvering

Tankesmedjan SNS nya rapport innehåller intressanta klimatförslag. 27 industrianläggningar står för lejonparten av de svenska utsläppen. Det skulle därför enligt SNS konjunkturråd av forskare sannolikt vara klimatmässigt lönsamt att sätta anordningar för koldioxiduppsamling (CCS) på dem om staten gick in med en del av kostnaden. I en hypotetisk kalkyl räknar man med 1000 kronor per ton, vilket skulle ge en sammanlagd kostnad på 23 miljoner. Det motsvarar de intäkter som koldioxidskatten genererar åt staten. På det sättet skulle man hypotetiskt kunna ta hand om koldioxid motsvarande hälften av Sveriges utsläpp, vilket är mer än den samlade svenska vägtrafiken. Det vore en enorm framgång. En nackdel är att priset på koldioxid gör det dyrare att samla upp och lagra koldioxid i Sverige, men vi har å andra sidan bättre förutsättningar för att göra det effektivt.
För att det skulle ge bra utfall föreslås att ”lagringspengen” ska gälla både koldioxid som kommer från fossila bränslen och från biobränslen.
Konjunkturrådets ordförande John Hassler, professor i nationalekonomi, säger i det i nuläget inte är i linje med Sveriges klimatpolitiska mål. Men om det på ett effektivt sätt går att eliminera koldioxid genom insamling är det ett utmärkt komplement och ett bra sätt att skaffa både hängslen och livrem.
Konjunkturrådet menar att priset på koldioxid är det avgörande för hur väl vi klarar att minska utsläppen. I rapporten föreslår de därför att det ska införas ett globalt minipris på koldioxid. Här ser vi ett klassiskt problem med klimatåtgärder: det finns gränser för hur mycket en enskild nation kan göra; för att åtgärder ska bli riktigt effektiva krävs egentligen globala samarbeten.
Sverige kan dock agera föregångare och visa att det går, om nu konjunkturrådets kalkyl är realistisk. De förnekar inte att det finns potentiella försvårande faktorer, men koldioxidlagring är en mycket spännande tanke för framtiden.

Dagens fråga

Är du rädd för att åka utomlands på grund av Coronaviruset?

Loading ... Loading ...