Kolkraftverken är olönsamma. Foto: TT

Kolkapitalismen

79 procent av Europas kolkraftverk går med förlust. Användningen av kol för elproduktion minskade dramatiskt förra året. I Tyskland minskade brunkolsanvändningen med 22 procent och stenkolsanvändningen med 33 procent jämför med föregående år. Samma minskning ser man i Spanien, där kolkraftsanvändningen också minskat med 33 procent sedan 2018.
Vattenfalls enorma tyska kolkraftverk Moorburg går på halvfart och har under enstaka helger varit helt avstängt, eftersom vindkraft varit så billig att det inte varit lönsamt att producera el med kolkraft. I Storbritannien har kraftverken stått stilla flera veckor i taget, vilket är första gången sedan 1882. Endast 2 procent av landets elproduktion kommer nu från kol. Det är mycket goda nyheter (förutom möjligen för Vattenfall, som lagt 30 miljoner på att bygga ett kraftverk som tuffar på halvfart) och utvecklingen har därmed gått snabbare än man hoppats på.
Kolkraftverkens lönsamhet påverkas också av att utsläppsrätter har blivit så dyra att köpa: priset har fyrdubblats på två år. Systemet har tidvis kritiserats för tandlöshet, men har haft god effekt i det här fallet.
Lönsamhetsaspekten av att vara klimatmedveten poängteras av Larry Fink, VD för världens största kapitalförvaltare Blackrock (värt 70 000 miljarder) i sitt årliga VD-brev. Han skriver att investeringar i verksamheter som inte redovisar sitt klimatarbete och planerar för att följa Parisavtalet inte ska ses som goda investeringar, eftersom företag som inte anpassar sig till klimatkrisen inte kommer att vara lönsamma i längden. Det som inte är lönsamt tappar näringslivet och kapitalisterna snabbt intresset för.
Fink går längre än många folkvalda, som tvekar kring att agera kraftfullt i klimatfrågan. Å andra sidan finns det inget mer effektivt sätt att vända den skenande globala uppvärmningen än att det blir olönsamt att vara klimatbov. Den som förfogar över 70 000 miljarder har en tendens att få sätta agendan.

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...