Malmömoderaternas Torbjörn Tegnhammar. Foto: TT

Skolk och konsekvens

Malmömoderaternas förslag om att inte längre kompensera med höjt försörjningsstöd om skolkade barn förlorar studiebidraget kan till en början verka som ännu ett slentrianmässigt ”hårda tag”-förslag från höger. Men förslaget är inte utan merit.
Under de senaste veckorna har det konstaterats att Malmö är ovanligt generöst med försörjningsstöd och delar ut betydligt mer än de måste. Om man inte längre skulle kompensera för bortfallet studiebidrag skulle med andra ord de flesta förmodligen vara kvar på en rimlig nivå jämfört med de på andra orter.
Genom att täcka upp mellanskillnaden tar man bort vad som kan vara ett påtryckningsmedel för föräldrar som vill att barnet ska gå till skolan – man får anta att de flesta föräldrar vill att deras barn får en utbildning så nästa generation slipper söka försörjningsstöd. Kanske kan det vara det enda verktyget som föräldern har till sitt förfogande: tonåringar är inte lätta att tvinga till något. Om familjen bara får mer försörjningsstöd för att täcka upp får skolkandet inga kännbara negativa konsekvenser som kan motivera barnet att återvända till skolan.
Man kan också fundera på rättviseperspektivet: en låginkomsttagarfamilj med små marginaler tar mycket ekonomiskt stryk av att förlora en summa som studiebidraget, till exempel om en ensamstående förälder står för alla omkostnader. Där täcker ingen spontant upp mellanskillnaden för att underlätta. Det måste alltid vara bättre ekonomiska förutsättningar för att jobba jämfört med att söka bidrag, i alla fall om en slutlig målsättning är att så många som möjligt ska kunna vara självförsörjande.
Det finns många anledningar till skolk: kanske mår skolkaren inte bra och behöver någon form av hjälp. Om man ska bestraffa frånvaro så det får ekonomiska konsekvenser för en hel familj måste man också se till att de unga som har andra skäl till att skolka förutom ointresse har möjlighet att få stöd med att återvända till skolan.

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...