Replik på inlägg om Svenska kyrkan

Under avdelning Initierat fanns 7 januari rubriken ”Dags för staten sluta gynna Svenska kyrkan”. Det som beskrivs där kräver några tillrättalägganden. Det är inte bara Svenska kyrkan som får hjälp av skatteverket att driva in medlemsavgiften utan samma rättighet kan utnyttjas av olika samfund vilket också sker. Här har alltså kyrkan inte den särställning som skribenten påstår.
Har någon lämnat Svenska kyrkan så kan inte den familjemedlem som finns kvar kräva förrättning för den som gått ur. Frågan om varför folk väljer att vara kvar som medlemmar har förstås olika svar men motivet att vara kvar för att gratis ta del av tjänsterna spelar nog mindre roll. Istället är medlemskapet uttryck för en uppskattning av vad kyrkan gör inom diakonin, barn- och ungdomsverksamheten och musik/sång. Det känns även bra att kunna besöka hembygdens kyrka för gudstjänst- och kulturupplevelser.
Lars-Ivar Ericson (C)
präst och förtroendevald i kyrko- och stiftsstyrelse

Svar:
Jag beklagar att jag skrev fel angående medlemsavgiften, men tycker inte att saken som sådan blir mer rätt för att fler samfund får hjälp med indrivningen, det borde alla samfund sköta själva.
Det är bra att Lars-Ivar Ericson kompletterar min text, men varför människor går ur kyrkan var reflektioner från en präst i Västsverige, inte främst mina egna tankar.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...