All infrastruktur bör ägas av det offentliga

Folkomröstningen i Helsingborg om Öresundskraft blev en kraftig käftsmäll till de partier som ville driva igenom försäljningen av energibolaget. Nej-sidan vann en jordskredsseger på över 96 procent av rösterna och valdeltagandet på strax över 50 procent var normalt för en folkomröstning. Sällan har man sett en så snabb kapitulering som när ja-sidans partier M, L och KD redan på måndagsförmiddagen deklarerade att de tänker följa resultatet och därmed stoppa försäljningen. Men eftersom partierna inte har ändrat uppfattning i sak ska det bli intressant att framöver se hur de tänker manövrera frågan kring det kommunägda bolaget.
Det finns mycket att säga om hanteringen av folkomröstningsinstrumentet i allmänhet och den i Helsingborg i synnerhet, men här hanterade politikerna resultatet på det enda rimliga sättet: genom att backa.
Det som politiker på alla nivåer borde fundera mer över är vad som bör vara statens ansvar och vad andra aktörer kan sköta. Vägar och järnvägar är statligt ägda, och samma sak borde gälla med all infrastruktur. Det förstod inte staten när utbyggnaden av bredband satte igång för tjugotalet år sedan, och det verkar inte stat och kommun förstå när det gäller elnäten heller.
Öresundskraft äger el-, fjärrvärme- och stadsnät för fiber. Att avsäga sig kontrollen av så viktig infrastruktur borde vara ett misstag för vilken kommun som helst som har förmånen att äga ett sådant bolag.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...