Man ska inte kunna bluffa sig in i försvaret. Foto: TT

Bluffmajoren

Under ett decennium har en person varit verksam som officer med påhittade meriter. Det är illa nog, men det hela görs betydligt värre av att han jobbat inom den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten med hemligstämplade uppgifter. Dagens Nyheters granskning i ärendet visar att han utsågs till stabschef för Sveriges FN-insats i Mali innan det avslöjades.
Den som tycker sig se paralleller med fallet med personen som bluffade sig in i kustbevakningen är klarsynt: det rör sig om samma person, som har lyckats lura två institutioner som borde ha rigorösa kontroller av vem de placerar på befälspositioner.
Bluffmakaren försökte visserligen påbörja en officersutbildning, men kunde inte göra det på grund av ofullständiga gymnasiebetyg. Han lämnade redan då osanna uppgifter om att han klarat kurser han blivit underkänd i och blev entledigad. Spontant tänker man att ett försök att bluffa sig in på en officersutbildning skulle leda till någon form av varningsflagg i dokumentationen. Tydligen inte.
Mannen fick en tjänst inom Kustbevakningen på grund av vitsord från pålitliga personer. Det är just därför formell bakgrundskontroll är så viktig. Mannen verkar ha imponerat så mycket på folk att ingen faktiskt tittade på hans intyg från officershögskolan, som var undertecknade av en överste som inte finns. Man behöver inte vara formellt kompetent för att man har den utstrålningen.
Han har inte heller gått utbildningen som krävs för att bli major som reservofficer. Trots det har han arbetslett soldater i Kosovo och Afghanistan. Kanske har försvaret omedvetet riskerat soldaters liv när de handletts av någon utan formell kompetens.
Att han jobbat med svenska kryptonycklar på den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är mycket illa och förhoppningsvis leder detta dels till en intern granskning av hur det kunde ske och om det skett någon säkerhetsläcka, samt till ändrade rutiner för framtida rekrytering. Martina Jarminder

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...