Många brottslingar rör sig med falsk identitet.

Stoppa ID-fuskandet

Människor som lever med falska identiter är ett växande problem i samhället. Notera ordet ”identiteter” eftersom denna grupp av kriminella ofta döljer sig inte bakom en utan många falska identiter. Bakom ligger bl.a att 500.000 pass ”tappats bort” de senaste tio åren.
Hur illa det är ställt berättade SVT nyheter om igår. De hade följt upp tre kriminella personer som tagit sig in i Sverige. Sammanlagt hade de under sin vistelse i Sverige och andra länder uppgett 38 olika identiteter.
Att det är så lätt att ta sig in i vårt land och förflytta sig och under tiden uppge olika identiteter försvårar allvarligt polisens möjlighet att klara upp brott. Det innebär också en påfrestning på våra trygghetssystem om dessa personer lyckas få olika slag av bidrag från samhället.
Hur det ser ut i verkligheten vittnade en polis om den redan 2018 på Facebooksidan för polisen på Södermalm i Stockholm: ”I veckan satt en överförfriskad man på en busshållplats. När en polispatrull passerar ser de hur två personer känner igenom mannens fickor. När personerna ser polisen springer de från platsen. Patrullen springer efter och med hjälp av hund grips de misstänkta.
En av dessa personer är känd under 13 identiteter styrkta med dna runt om i Europa. Han är född mellan 1997-2002 beroende på vilken identitet han uppgett. Alltså pendlar han mellan omyndig och myndig beroende på vad han står inför. Han förkommer i våra register med bland annat 18 grova stölder, 1 anstiftan till mord, 2 rån, 2 grova misshandlar, 1 våld mot tjänsteman och en hel del fler brott i samma kategorier. Totalt över 50 för oss kända brott under de senaste åren. Hur stort hans mörkertal är lämnar vi därhän.”
Polisen har fått en övermäktig uppgift när identitetssystemen havererat och kriminella från andra länder använder den svenska gränsen som en svängdörr. Idag kan man ta DNA men bara för allvarliga brott, vilket är ett steg framåt men inte tillräckligt för att öka tryggheten i samhållet. Ytterst vilar ansvaret på våra kriminalpolitiskt ansvariga i partierna och deras kompetensbrist eftersom ID fuskandet kunnat pågå i många år.

Dagens fråga

Tror du på ett liv efter detta?

Loading ... Loading ...