Skräm inte fram överbud om försvaret

I dagarna pågår Folk och försvarskonferensen i Sälen. Det sker i en tid då starka krafter försöker måla upp en bild av ett mörkare säkerhetsläge i vår nära omvärld. Effekten kan bli en överbudspolitik när det gäller satsningar på försvaret som skadar vår förmåga att värna andra samhällsområden, framförallt välfärdssektorn.
I gårdagens Svenska Dagbladet finns en intervju med Peter Gnipping, tidigare chef för Marinens undervattensanalyscentral. Han berättar där hur höga militärer pressade denna enhet att ompröva att det tyngsta beviset från ubåtsjakten 2014 om u-båtskränkningar inte höll. Enligt Peter Gnipping finns ingen teknisk bevisning, men det ville man inte acceptera. Hans ord väcker obehagliga minnnen från 1980-talets u-båtshysteri när omfattande u-båtsjakter skedde efter vad som misstänktes vara sovjetiska miniubåtar. Efter Sovjetunionens fall då arkiv öppnats och tidigare militärer kunnat prata fritt så har det framkommit att den svenska försvaret jagade hjärnspöken.
Rysslands återupprustning efter förfallet när Sovjetunionen upplöstes har idag ersatts av nedrustning. Det innebär att den ryska militärmakten fortfarande är svag, närmast farligt svag i förhållande till landets yta. Rysslands försvarsutgifter är tio gånger större än de svenska. Men den landareal som skall försvaras är 38 gånger större. Så rysspöket är inte verkligt.

Dagens fråga

Tror du på ett liv efter detta?

Loading ... Loading ...