Jag har varit för liberal när det gäller rökning

Med åren finns det texter jag skrivit som jag omvärderar. Inte så att jag menar att de var felaktiga i skrivande stund. Men texter där jag utifrån ökande insikter kommit till slutsatsen att jag tänkte fel. En sådan handlade om kritik mot rökförbud på krogen.
I grunden är jag liberal och ogillar förbud och onödig pekfingerpolitik. I mycket är jag en spegel av min tid. När jag växte upp röktes det i hemmen, på arbetsplatserna, på restaurangerna och i nöjeslokalerna. Därför har jag alltid tolererat att människor röker i mitt hem och även i mina arbetsrum där inga andra än jag själv kunnat påverkas av röken.
Jag har ogillat den fanatism som finns hos en del icke-rökare och som gjort det legitimt att förfölja rökare. Därför tycker jag t.ex att rökförbud på uteserveringar är rent trams, det skadar inte hälsan eller orsakar lidande hos icke-rökare, ens om en del påstår det.
Däremot anser jag idag jämfört med tidigare att det finns skäl att göra tobak dyrare, ytterst i syftet att få unga människor att avstå från att röka och rökare att bli mer motiverade att sluta. Det danska förslaget om att ha olika pris på tobak, dyrare för yngre, är i mina ögon kreativt och bra.
Att jag idag svängt och blivit mer kritisk mot rökningen beror på att de negativa hälsoeffekterna är så stora och skapar så mycket lidande och nöd. Efter att ha sett hur tio vänner blivit offer för lungcancer, några har dött, några är döende, så känner jag att tobaken är ett otyg som vi måster få bort.
Lars J Eriksson

Dagens fråga

Tror du på ett liv efter detta?

Loading ... Loading ...