SD vill inte erbjuda fläskfritt

ESLÖV

Sverigedemokraterna har arbetat fram ett eget förslag till en ny måltidspolicy för kommunen.
Den måltidspolicy som kommunen tidigare tagit fram håller för närvarande på att revideras. Policyn ska vara ett styrande dokument vars syfte är att kvalitetssäkra kommunens måltider.
Kommunstyrelsen har nu fått tycka till om det nya förslaget. Den enda invändningen var att ändra en formulering om ekologiska inköp, så att det också anges att nivån ska ligga inom de ekonomiska ramarna. Ambitionen är att följa den nationella livsmedelsstrategin som ligger på en 60-procentig nivå.
SD reserverade sig mot beslutet med remissyttrandet från kommunstyrelsen. Istället kom SD med ett eget förslag, där man strukit och lagt till saker i det förslag till måltidspolicy som tagits fram.
En ändring som finns i SD:s förslag är att matgäster som av medicinska skäl behöver specialkost ska styrka detta med ett läkarintyg. SD har även strukit att man som alternativ ska kunna servera fläskfri mat. I sin egen policy har man bara låtit det stå kvar att man som alternativ ska kunna servera vegetarisk mat.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.