Digitaliseringsmiljon införs

ESLÖV

För att öka digitaliseringstakten i kommunen har kommunstyrelsen beslutat att avsätta en miljon kronor till det man kallar en digitaliseringsmiljon. Syftet är att stimulera till digital verksamhetsutveckling i kommunen.
Kommunstyrelsen har beslutat att införa en fond för digitalisering. Det gör man genom att omdisponera en miljon kronor från kommunstyrelsens investeringsbudget för digital infrastruktur till digitaliseringsmiljonen.
Tanken är att verksamheterna i kommunen ska kunna ansöka om pengar för digitaliseringssatsningar.
– Vi vill stimulera verksamheten och använda pengarna som smörjmedel, säger Catharina Malmborg (M) som är förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.