Sjukhusmiljön är viktigare än vi tror

Opinion

Östra sjukhuset i Göteborg har testat ett nytt sorts förlossningsrum, till förtjusta recensioner från patienterna. Där kan man reglera sin närmiljö på olika trygghetsskapande sätt, som att välja om man vill se de olika maskinerna, eller dölja dem med en träpanel. Man kan lyssna på musik eller se på bildspel och själv välja vilken sorts ljus man vill ha i rummet.

En förstföderska valde att sitta kvar i ett varmt bad under hela processen och tror att det gjort att hon kunnat hoppa över smärtlindring under förlossningen, med färre skador som konsekvens.
Experimentet är en påminnelse om att miljön också spelar roll för måendet under en sjukhusvistelse.

Omständigheterna i Göteborg kan inte överföras till alla andra vårdsituationer: är patienten dödssjuk är det enda som betyder något hur enkelt och effektivt läkare och sköterskor kan arbeta. Man kan inte ha pilatesbollar på golvet på akuten. Däremot kan miljön spela in för patienter i olika stadier av återhämtning eller med tillstånd som inte är livshotande, som förlossning.

Tidigare har konstaterats att cancerpatienter i vilsamma miljöer mår bättre och återhämtar sig snabbare än patienter som vistas i den klassiska avskalade sjukhusmiljön.
Förhoppningsvis kan Göteborgs förlossningsrum väcka tankar om möjliga trivsamhetsförändringar i andra typer av sjukhusrum. Det är trots allt en relativt billig behandlingsform.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...