Fyrtiotalisterna är ofta aktiva och moderna. Arkivbild

Modernare äldrevård

De berömda fyrtiotalisterna är nu så gamla att de börjar bli i behov av äldreomsorg, men det kan förstås skilja ganska kraftigt inom gruppen. Vissa är aktiva och engagerade och arbetar fortfarande, medan andra är sjuka och märkta av hårt arbete. Det som skiljer gruppen fyrtiotalister från tidigare generationer är i mångt och mycket att de är mer krävande. De behärskar ofta digitala hjälpmedel, de lyssnar på rockmusik och de böjer sig inte för ”överheten”, såsom läkare. De är ungdomligare helt enkelt, de tillhörde den första tonårsgenerationen. Men om de inte redan kommit in i den kommunala hemtjänsten är det bara en tidsfråga.
Det är därför hög tid att hitta andra sätt att arbeta inom äldreomsorgen. Hemtjänst och äldreboenden förefaller stöpta i samma form som för tjugo år sen, med marginella moderniseringar för ”brukaren”. Bara det här med behovsprövning – när tänker kommunerna sluta med det? Sedan 2018 finns möjligheten för kommuner att sluta med behovsprövning när det gäller hemtjänst, socialnämnden kan fatta besluten utan prövning. Det är frivilligt för kommunerna och många kommuner har kvar behovsprövningen. Fyrtiotalisterna kommer knappast att finna sig i detta, de kommer att kräva mer delaktighet. Det finns också andra områden förutom hemtjänst som borde slippa prövning, men den nya bestämmelsen i lagen gäller bara hemtjänst. Att ta bort behovsprövningen skulle ge tid över för handläggarna att ägna sig åt annat eller för kommunen att minska antalet handläggare, ett effektivare arbetssätt helt enkelt.
Kommunerna borde uppmuntra och planera för modernare typer av boenden som passar aktiva äldre. Det finns på vissa orter men borde finnas i alla kommuner. En egen lägenhet i samma hus som andra i samma ålder, med tillgång till sjukvård, restaurang och aktiviteter, dit man kan flytta om man själv vill utan att kommunen ska bestämma om det behövs. Där kan man bo och känna sig trygg även om man drabbas av kronisk sjukdom.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...