Dags för staten sluta gynna Svenska kyrkan

Det är tjugo år sen Svenska kyrkan skildes från staten och varje år minskar antalet medlemmar. Innan skilsmässan från staten blev man automatiskt medlem, men numera är det genom att föräldrar väljer att döpa sina barn. Svenska kyrkan har 5,9 miljoner medlemmar 2018. Vid skilsmässan 2000 var medlemsantalet 7,4 miljoner. Den nedåtgående trenden påverkas bland annat av att medlemmar dör och nya inte tillkommer i samma utsträckning. Invandring gör också att Svenska kyrkans andel av dem som är medlemmar i samfund minskar.
Nu påstår kyrkan, genom P4 Göteborg, att det är en trend att familjer ”delar” på medlemskapet. Den med högst inkomst går ur och den med lägre inkomst blir kvar som medlem, så att man kan utnyttja de tjänster som kyrkan tillhandahåller, som dop, bröllop och begravning. Den intervjuade prästen tycker det är synd att tron kopplas till ekonommi och det kan ju även en icketroende förstå. Att folk är medlemmar i kyrkan bara för att kunna ta del av gratis tjänster någon gång då och då verkar inte helt genomtänkt. Att det är ekonomin som styr kan man se genom att de flesta som går ur gör det på hösten. Det måste nämligen göras före den 1 november annars drar Skatteverket avgiften till Svenska kyrkan ett år till.
Att staten fortfarande tjugo år efter skilsmässan hjälper kyrkan att driva in medlemsavgiften är nästan en skandal. Det är hög tid att detta gynnande av ett enskilt trossamfund upphör.
Katarina Erlingson

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...