Sveriges Radios styrelseordförande Lennart Käll och vd Cilla Benkö tackar sin publik. Foto: Mattias Ahlm, SR

Sveriges radio tackar sin publik för hjälpen

Tack svenska folket för hjälpen! Utan er hade vi inte varit där vi är idag. Utan er hade vi inte kunnat ta fram vår nya vision och våra nya mål. Utan era synpunkter hade vi inte gjort de satsningar vi gör nu.
I våras åkte vi på en sex veckor lång turné från norr till söder och träffade och talade med flera tusen svenskar.
Sveriges Radio har idag en räckvidd på 7,5 miljoner svenskar varje vecka trots att konkurrensen om publikens tid aldrig har varit större. Idag slåss olika nationella mediebolag med varandra om publikens uppmärksamhet, men kampen om publikens tid är ännu hårdare mot globala digitala företag som kan satsa stora summor på utveckling av både teknik och innehåll. När bolag som Spotify och Apple börjar göra eget ljudinnehåll och när videoföretag som Netflix och HBO kontinuerligt vässar sitt erbjudande är det viktigare än någonsin att vi levererar kvalitet och ett unikt innehåll till våra uppdragsgivare och ägare: svenska folket. För att fortsätta vara relevanta måste vi ha ett utbud som är tillräckligt attraktivt i en ny hårdare konkurrens, inte minst i en tid när alltfler medieföretag upptäckt de möjligheter som finns inom ljud.
Det har aldrig producerats så mycket ljud som det görs nu både i form av nya vanliga radiokanaler men också poddar och ljudböcker som numera på riktigt skrivs för örat. Det är också allt fler som har insett att det går att dels tjäna pengar på ljud, dels skapa en lojalitet hos publiken och därmed stärka sitt varumärke. Aldrig har konkurrensen om publikens öron varit så stor som nu och Sveriges Radio måste i denna konkurrens bli valda på ett helt annat sätt än tidigare.

När vi träffade lyssnare och ickelyssnare i våras var det många som efterfrågade fler satsningar på poddar, många vill lyssna på en tid och en plats som de själva väljer. Vårt svar är att vi kommer att erbjuda ännu fler kvalitetspoddar de kommande åren. Många av landets största och mest framgångsrika poddar är skapade och producerade av Sveriges Radio som exempelvis landets största podd P3 Dokumentär, P3 Historia och Creepypodden.
Nästa år kommer det att bli en ännu tydligare skillnad mellan det Sveriges Radio erbjuder publiken i vanlig radio och det erbjudande vi har som podd. Radion går mer mot här och nu och direktsändningar. Närvaron och publikens möjligheter till medskapande både i studion men också utanför radiohusen kommer att öka. Den förändringen har redan skett i våra lokala kanaler, och som tidigare aviserat kommer P3 förändras.
Att tänka på publiken i åldersgrupper har blivit allt mindre relevant, desto viktigare är det att tänka på vilka behov som publiken har och som vi kan svara mot.

När Sveriges Radio utvecklar företaget och tänker nya format så kommer vi att hålla fast vid vår strategi att ha ljudet i fokus. Vi är ett ljudbolag, vi ska vara bäst på ljud. När vi skriver, tar bilder eller gör videor gör vi det för att lyfta fram ljudet på våra digitala plattformar.
Sveriges Radio har idag verksamhet på mer än 50 platser. För oss är det centralt att fortsätta att stärka bevakningen i hela landet. När vi mötte publiken i våras var det många som lyfte fram just detta, nämligen att radion har en lokalkänsla och ofta finns med där det händer. Andra pekade på att vi kunde bli ännu bättre på att befinna oss där inga andra medier finns och ställa frågor och granska makten. Därför lägger vi till att börja med mer kraft och resurser på att bland annat ta fram nya tekniska lösningar som ska göra det ännu enklare att producera radio utanför radiohusen.
Tack vare över 20 korrespondenter över hela världen kan vi också varje dag spegla det stora och det lilla och göra komplicerade utrikespolitiska sammanhang begripliga genom de berättelser som vi kan fånga genom att vara på plats. För det och resten av Sveriges Radios utbud på 170 000 timmar om året betalar varje skattebetalare som mest 1.30 kronor om dagen.
Vi kan, och ska, som inget annat medieföretag i Sverige knyta ihop det lokala med det nationella och det globala. Vi ger dig fakta och analyser som gör det enklare att fatta egna beslut. Vårt mål är att du inte bara ska veta att något har inträffat utan också varför och vad det får för konsekvenser. Sveriges Radio är en öppen arena för debatt och dialog. När vi tog fram vår nya vision hade vi just detta i åtanke, att vi ska vara en plats där fler röster och starkare berättelser ges utrymme vilket förhoppningsvis skapar en större förståelse för hur någon annan tänker och resonerar vilket får ökad betydelse i en alltmer polariserad tid. Vi kommer att göra vad vi kan för att möta de krav och förhoppningar som finns på oss de kommande åren.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...