Det behövs högre skatter för att klara sjukvården.

Öka skatteintäkterna

Strax före årsskiftet kom mycket dystra rapporter från Region Jämtland och Härjedalen. Pengarna är slut. Man lånar till driften. Med nöd och näppe klarade man att betala ut lönerna till de anställda för december. Men nu vill Kommuninvest avvakta med nya lån efter de 433 miljoner som man redan lånat ut.
Men Jämtland är inte ensam om att stå vid ett ekonomiskt stup. Sammantaget ökade kommunernas och regionernas skuldsättning med 52 miljarder kronor under 2018 och uppgick till 656 miljarder kronor. Idag är skulderna ännu högre när vi klivit in i 2020.
Kommuner och regioner (landsting) kan inte låna sig ur den ekonomiska krisen. För skulderna kommer inte att mötas av några ökade skatteintäkter. Tvärtom försvagas skatteintäkterna de närmaste åren i spåren på den försämrade konjunkturen.
Men vägen via besparingar är också svår. Jämtland med bara 1,2 procent av befolkningen skall försöka spara bort 120 till 160 tjänster. Detta fastän man också beslutat höja skatten. Likadant ser det ut på andra håll. I Stockholm skall Karolinska säga upp 250 läkare och 350 undersköterskor. Hur det går i Skåne är oklart men det lät illavarslande när sjukhusdirektören för SUS före årsskiftet sa att man under 2020 måste vidta åtgärder som förbättrar läget med 500 miljoner kronor. Det är svårt se att det går att klara utan uppsägningar.
I ett läge där såväl landstingen och regionerna som kommunerna är på väg in i en kris måste staten axla ett större ansvar för att garantera medborgarna en tillfredsställande kvalitet oavsett om det handlar om sjukvården, äldreomsorgen och skolan. Det är lika bra att inse att det behövs ökade skatteintäkter. Eftersom kommunalskatten har en ofördelaktigt profil och drabbar de med lägst inkomster hårdast måste det till ökad progressivitet i den statliga skatten och återinförd skatt på arv och förmögenheter. Det är helt nödvändigt i synnerhet som befolkningen ökat med 1,4 miljoner sedan 2000.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...