Elevstöd kostar för mycket i Hässleholm

Revisorerna i Hässleholms kommun reagerar för att barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på 35 miljoner. En tredjedel av underskottet beror på ökade kostnader för stöd till elever.
Det är knappast bara i Hässleholms kommun som insatserna för elevstöd har ökat, det är en samhällstrend. Och besparingar är svåra att göra då lagen är tydlig med att alla elever som behöver ska ha rätt till hjälp, något som borde vara självklart även utan lagstöd. Därför gäller det att hitta nya arbetssätt och andra redskap för att ge eleverna det de behöver för att ta till sig undervisningen. Elevassistenter är bra, men dels har de inte så hög utbildning, dels kan det bli för många assistenter om flera elever i en klass får hjälp.
Norra Skåne skriver om en friskola, Engelska skolan, som hittat ett annat arbetssätt som kanske kan tas efter av Hässleholms kommun. Engelska skolan satsar på specialutbildade pedagoger i stället för elevassistenter. Då specialpedagogerna har högre lön blir det dyrare per person, men skolan sparar i den andra änden. Det blir mindre rörigt i klassrummet med färre personer och kvaliteten på åtgärderna blir bättre med personal med rätt utbildning. I vilket fall behöver åtgärderna anpassas till respektive skola och klass, så att pengarna kan användas på ett optimalt sätt. En lösning fungerar sällan på alla ställen så flexibilitet behövs, såväl i Hässleholms skolor som i andra kommuners skolor.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...