Ann Linde tog initiativet. Foto: TT

Främja småföretags export

Småföretagen i Skåne står idag för nästan 60 procent av länets export.
De är oerhört viktiga för länet. Mindre exporterande företag är mer känsliga för sämre tider än större.
Därför behöver de extra stöd när högkonjunkturen mattas av.
Om vi tittar tillbaka fem år i tiden ser vi en rekordstor exportökning från länets företag. Från 2014 till 2018 har de ökat den från 89 miljarder kronor till 116, det vill säga drygt 30 procent.
De små och medelstora företagen i Skåne har blivit allt viktigare i denna exportökning. I dag står de för 58,3 procent av länets totala export, 2014 var andelen 57,5 procent.

En orsak till detta är att fler små och medelstora företag exporterar. En annan är att företagen hittar fler marknader.
Vi måste således se till att de har bra förutsättningar att fortsätta att öka sin export och att de får den hjälp de behöver om tiderna blir sämre.

Om framtiden vet vi inget säkert. Men vi vet att exporterande småföretag är känsliga för sämre tider. Under senaste lågkonjunkturen efter finanskrisen minskade antalet exporterande företag i Sverige. Det tog sju år innan vi hade lika många exporterande företag igen. Idag när småföretagen har ökat sin andel av exporten skulle ett sådant tapp bli kännbart för hela samhällsekonomin.

Erfarenheten som gjordes under senaste lågkonjunkturen, med tusentals småföretag som lämnade exportmarknaden, för att i många fall inte återkomma, var att de mindre företagen behövde tillgång till finansiering och konsultativt stöd. Därför startades 2015, efter ett direktiv från dåvarande handelsminister Ann Linde, regionala exportcentra i princip i varje län i landet. I Skåne heter det Exportsamverkan i Skåne.

Vart femte industriföretag i Sverige uppger att de har svårt att få lån, enligt en ny rapport. Vi på EKN, som är en av parterna i den regionala exportsamverkan, gör tusentals företagsbesök per år och kan bekräfta den bilden. Vi jobbar i nära samarbete med företag och bank för att hitta lösningar när finansieringen är en utmaning. Vårt samarbete inom den regionala exportsamverkan gör att fler exportaffärer blir möjliga.

• Vi måste noga följa Skånes små och medelstora företags exportutveckling.

• Vi måste reagera snabbt på företagens behov.

• Bankerna är företagens viktigaste affärspartners. Vi exportfrämjare kompletterar marknaden. Exportsamverkan Skåne och länets bankkontor behöver samarbeta ännu mer. Brist på finansiering får inte omintetgöra en exportsatsning, när det finns alternativa lösningar.

Dagens fråga

Har du en smarttelefon?

Loading ... Loading ...