Alliansen prioriterar tillgängligheten på Sus, enligt debattörerna. Arkivbild.

Dyra sjukhusbyggen

Under de sex år som gått sedan regionfullmäktige fattade beslut om att bygga om sjukhuset i Malmö har mycket hänt. Det är full byggröra i Malmö och projektet har blivit dubbelt så dyrt, hittills är väl bäst att tillägga. Men fördyringen är medveten, efter analyser om att det behövdes fler kvadratmeter byggnader och mer teknisk infrastruktur. Det är svårt att bygga mitt i en befintlig verksamhet som måste fungera, vilket ställer stora krav på samverkan mellan de inblandade parterna.
Beslut om att bygga om och till Helsingborgs lasarett togs i samma veva men där har styrningen varit i princip obefintlig, det är åtminstone en tolkning som man som utomstående kan göra. En granskning som PwC gjort presenterades i början av hösten och det var ingen ände på alla problem och brister som kom fram. Att kostnadsökningen blev enorm kom förstås som ett brev på posten. Det framkom bland annat att personalen och vårdbehovet haft ett minimalt inflytande över byggplaneringen och då måste det vara något allvarligt systemfel. När ingen verkar veta vad som egentligen ska byggas och rollerna verkar mer än otydliga, då är det all anledning att stoppa projektet, vilket alltså gjordes.
Det senaste är att den lika nödvändiga om- och tillbyggnaden i Lund skjuts fram. Där behöver man analysera var den nya traumaenheten ska ligga och det finns flera förslag, varav bara ett är på det befintliga sjukhusområdet.
Politiker och ansvariga tjänstemän i Region Skåne har ett omfattande arbete framför sig. Det krävs tydligare styrning, mindre revirpinkande mellan och inom förvaltningar och entreprenörer och ett stort mod att driva på så kostsamma och viktiga byggen.
Frågan är om det gamla och förment galna förslaget att bygga ett helt nytt sjukhus över järnvägsspåren i Åkarp inte var så dumt ändå. Visserligen har Karolinska gett nybyggda sjukhus ett dåligt skimmer, men det hade verkligen blivit lättare att slippa förhålla sig till gamla byggnader och pågående verksamhet.

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...