Ingen kommitté för miljön

ESLÖV

MP-ledamoten Lars Ahlfors har lagt en motion där han föreslår att kommunen ska tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska fokusera på områdena miljö, folkhälsa och jämställdhet. Nu har kommunfullmäktige valt att avslå motionen. När motionen utreddes påpekades det att kommunen redan arbetar med de här frågorna på olika sätt och på flera olika nivåer.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...