Kulturen är ett särskilt utsatt område. Foto: TT

Fri kultur nödvändig

Tusen dagar till nästa val i Sverige. Uträkningen har cirkulerat på sociala medier och traditionella medier de senaste dagarna och med flera olika avsändare. Kontentan är att det är hög tid att lägga upp strategier för hur man lyckas i valet 2022. Men där är det förstås helt olika beroende på vilket parti eller intressegrupp man representerar.
Några som oroar sig över dagens situation är representanter för 17 kulturinstitutioner, som i en debattartikel i måndagens Dagens Nyheter, med anledning av de tusen dagarna, vill att regeringen utreder hur kulturen kan uppgraderas till en grundläggande rättighet. De ser fler och fler exempel på politiker som vill styra kulturen och vill ha ett rättsligt skydd för kulturen. Frågan är om det är det rätta skyddet, men är givetvis mer än värd att diskutera.
Oron från kulturinstitutionerna är befogad och beror bland annat på de tydliga kontrolltendenser som visats i kommuner som styrs av Sverigedemokraterna. Men även enskilda representanter i andra partier kan känna sig frestade att recensera och tycka till om konstverk och andra kulturyttringar, det finns det många exempel på under årens lopp. Skillnaden mot nu är att dagens politiker är fler och att de har sina partier bakom sig.
Den ängslighet som breder ut sig i det svenska samhället och politiken gör det lätt att kritisera konst och kultur. Det är få som vågar och orkar stå emot kritiken och det gör kulturen till ett särskilt utsatt område.
De 17 kulturrepresentanterna bjuder också in till ett gemensamt initiativ för att varje dag fram till valet 2022 ”visa på kulturens roll för en livskraftig demokrati”. Det måste å det varmaste uppmuntras, särskilt om initiativet kan få bort ängsligheten som är ett hot mot demokratin. Om ingen vågar provocera eller komma med förslag utanför den populistiska boxen, då är den svenska demokratin snart till råttorna. Låt oss hoppas att kulturen kan gå i bräschen för att förhindra det.

Dagens fråga

Är du nöjd med låtarna i årets upplaga av Melodifestivalen

Visa resultat

Loading ... Loading ...