Brister i brandskydd

ESLÖV

Vård och omsorg ska varje år följa upp hur det går med det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheterna.
Efter årets genomgång har man identifierat två riskområden, där brandskyddsarbetet inte har varit hundraprocentigt.
Den ena punkten handlar om att vissa medarbetare inte har genomgått den grundläggande brandskyddsutbildning som alla anställda ska genomgå vart fjärde år. Den andra punkten handlar om att vissa enheter inte har genomfört de årliga utrymningsövningarna.
Nu är målet att det här ska vara genomfört senast i oktober nästa år.

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...