Malmö

Polisen: oroligt i den öppna droghandeln

Stefan Sintéus, regional kommenderingschef, och Stefan Hector, nationell kommenderingschef, under en pressträff där men gjorde en lägesuppdatering för operation Rimfrost i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
Malmö Ser effekter en månad in i Operation Rimfrost.

– Det här är ingen kortsiktig lösning. Oavsett Rimfrost hade de angripit varandra. Att förhindra mord som är planerade är i princip omöjligt på kort sikt. Långsiktigt ska vi begränsa tillgången till vapen, säger Stefan Sintéus, regional kommenderingschef för Rimfrost.

Sedan operationen inleddes har ett 70-tal personer häktats, varav nästan 40 är för händelser som kan kopplas till Rimfrost. Utöver det har polisen gripit ett 40-tal personer och genomfört 25 husrannsakningar.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Klartecken för parkbygge i Bunkeflostrand

Malmö
Malmö Tekniska nämnden valde att ställa sig bakom förslaget om utvecklingen av Bunkeflostrand. Under hösten förväntas en detaljplan om en ny stadspark vinna laga kraft.

Planen syftar till att utveckla naturvärdena i planområdet genom etablering av en ny stadspark som ska bilda en randzon till Ekostråket. Den nya stadsparken kommer således bli den sista pusselbiten för grönområdet.

– Det är Skanska som nu får expandera och det är en otroligt viktig affär för oss. Jag ser positivt på att Ekostråket till slut kan bli ett fulländat grönområde genom hela Malmö, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S).

Planförslaget omfattar även ett småhusområde med cirka 40 bostäder i form av friliggande villor, kedjehus och radhus.

– Det finns en väldigt stor efterfråga i Malmö efter enfamiljshus, vilket vi får här, säger Andreas Schönström.

Förslaget fick reservation av Centerpartiet och Vänsterpartiet.

– Centerns invändning var att man bygger på jordbruksmark, men den här marken är ju såld till Skanska för över tio år sedan.

Genomförandet av platsmarken innebär en total investeringsuppgift på 28 miljoner kronor. Därför kommer förslaget nu tas upp i kommunstyrelsen. Under hösten förväntas detaljplanen vinna laga kraft.

Söderslätt

Bullerskydd utreds inför utbyggnad av E6:an

Flera lastbilar och bilar kör in mot Malmö stad på motorvägen. I bakgrunden sýns höghus i Malmös ytterområden.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén
Söderslätt
Malmö
VELLINGE/MALMÖ Vallar, skärmar eller en kombination av båda kan bli aktuellt längs E6:an när den byggs ut med ett tredje körfält mellan trafikplatserna Vellinge norra och Petersborg.

Just nu pågår en inventering för att dokumentera behovet av ett utökat bullerskydd för fastigheter längs motorvägen mellan trafikplatserna Vellinge norra och Petersborg. Inventeringen görs utifrån de bullerkartor som Trafikverket tagit fram och i områden där bullernivåer riskerar stiga eller hamna kring gällande riktvärden när E6 byggs ut med en tredje fil.

Det handlar om orter på båda sidor av E6 i Vellinge, Hököpinge, Tygelsjö tillsammans med enskilda fastigheter längs vägavsnittet som är sex kilometer lång.

Bostäder i horisonten och i förgrunden motorväg med fordon.
Trafikverket genomför en inventering längs E6 mellan Vellinge Norra och Petersborgs trafikplatser där flera bostäder ligger nära motorvägen som ska byggas ut med en vägbana till. Här Hököpinges bruksområde.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Hur och under vilka tider på dygnet mäts bullret?

– Det mäts inte alls. Vi använder oss av riktmärken som baseras på en beräkningsmodell som ger oss både hängslen och livrem. Vi lägger väldigt stor vikt vid likabehandlingsprincipen, det ska inte spela någon roll var man bor, säger Jenny Åkerholm.

Hon pekar på orättvisan i att mäta buller på plats när det till exempel är medvind en annan dag motvind.

– Därför visar alltid beräkningen på det minst gynnsamma värdet och alltid med en bullrigare asfalt, förklarar Jenny Åkerholm.

20 000 fordon per dygn

Som Skånska Dagbladet berättat tidigare passerar runt 20 000 fordon förbi Vellinge varje dygn. Det kräver förbättrat flöde och ökad trafiksäkerhet på både E6 och väg 100 ner till Falsterbo - ett av Skånes mest belastade pendlingsstråk. Längs sträckan kommer nu flera ombyggnader att genomföras som ska ge extra körfält vilket ska möjliggöra en regional superbuss och minska köerna.

Det tredje körfältetet i norrgående riktning mellan trafikplats Vellinge norras påfart och trafikplats Petersborg vid yttre ringvägen söder om Malmö är en del av utbyggnaden.

Ritad karta över Vellinge kommun.
Trafikverkets förslag på olika åtgärder för att förbättra busstrafiken mellan Malmö och Falsterbo.
Foto: Trafikverket

Med hjälp av konsultfirman Tyréns genomförs inventeringarna just nu under dagtid.

På plats går personalen ut i områden för att dokumentera fastighetsgränser, hur uteplatser är placerade liksom standarden på fönster. Konsulterna fastställer även om bullerskyddet är tillräckligt eller om ytterligare åtgärder kan bli aktuella för en enskild fastighetsägare.

– De skyddsåtgärder som man kommer fram till är nödvändiga fastställs sedan i en plan som är juridiskt tvingande för oss att genomföra, berättar Jenny Åkerholm.

Motorväg längs med åkrar syns med två hus nära vägen.
Trafikverket genomför en inventering längs E6 för framtida bullerskydd, här i höjd med Tygelsjö och Glostorpsvägen.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Finns det orter eller enskilda fastigheter som ni redan vet ligger över bullerriktvärdet? Och vilka åtgärder är det behov av?

– Det kan jag inte kommentera. Men det vi tittar på är om det behövs bygga en vall, sättas upp skärmar eller en kombination av båda. Men det kan även vara aktuellt med tätning eller byten av fönster liksom göra åtgärder för att skydda uteplatser som ligger ut mot vägen, säger Jenny Åkerblom.

De fastighetsnära åtgärderna görs så tidigt som möjligt i projektet för att de boende även inför att byggandet av den nya vägsträckan ska ha ett bullerskydd på plats.

När inleds åtgärdsarbetet?

– Någon gång under den senare delen av hösten har vi nog kommit så långt att vi kan samråda med allmänhet och boende i området, utifrån det arbetar vi vidare med projektet.

Malmö

Brand på förskola misstänkt anlagd

Foto: Pontus Lundahl/TT
Malmö
Limhamn Räddningstjänsten ryckte under onsdagskvällen ut med full styrka till Älggårdens förskola i Limhamn efter att ett vittne sett hur någon tänt eld på barnvagn intill förskolans fasad.

Larmet inkom 18.34.

– Inringare berättar att den sett att någon dragit en barnvagn intill förskolans träfasad och sedan satt el på den, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten om branden därför misstänks vara anlagd.

Räddningstjänsten ryckte ut med flera resurser, alla Malmöstationer var på plats, då det fanns risk för spridning av branden.

– Den initiala branden är släckt men vi ser rök uppe på vinden och kan än så länge inte utesluta om det är rök från den släckta branden eller en spridning, säger Mattias Sköld vid 19.15-tiden.

En kvart senare bekräftade räddningstjänsten att det var lugnt på platsen och att allt var släckt.

– Vi håller på att avveckla, för det är lugnt på plats, det är bara yttre befäl som stannar kvar och samverkar med polis och representanter från Malmö stad, säger Mattias Sköld.

Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.

Malmö

Tekniska nämnden positiva till förmånscyklar

Tekniska nämndens ordförande Andréas Schönström (S) tror stenhårt på förmånscyklar.
Foto: Arkiv
Malmö
Malmö Tekniska Nämnden ser positivt på förslaget om förmånscyklar till Malmö stads närmre 27 000 anställda. Tekniska nämndens ordförande Andréas Schönström (S) tror att det bara är en tidsfråga innan förslaget blir verklighet.

Kommunfullmäktige beslutade i sin budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. Syftet med resepolicyn är att Malmöinvånarna ska göra färre resor som gör klimatavtryck. Dessutom ingår en plan om ett mer hälsosamt resande.

Som en del av denna plan har kommunfullmäktige tagit fram ett förslag om förmånscyklar. Kort och gott innebär det att arbetsgivaren köper eller leasar en cykel som sedan den anställda kan använda hur den vill. I samband med detta görs en bruttolöneavdrag på lönen och hur stort det blir beror på vilken slags cykel man väljer.

Ser positivt på förslaget

Förslaget har skickats på remiss till kommunens nämnder. Och under onsdagseftermiddagen fick den tekniska nämnden möjlighet att yttra sig om förmånscyklar.

– Vi beslutade att ställa oss positiva till förmånscyklarna. Vi tycker att det är positivt att man erbjuder anställda en cykel till en rimlig kostnad. Jag anser att man genom förmånscyklar främjar ett viss sorts resande på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, säger Andréas Schönström.

Under nämndens sammanträde var alla partier eniga om att ställa sig bakom förslaget om förmånscyklar.

– Även om vi sa nej till klimatväxlingsmodellen sa vi ja till förmånscyklar. Vi tycker att det är bra att man ska kunna använda sig av billigare transporter för den enskilde. Vill du ha en elcykel idag är de ganska dyra och kan man då få hjälp av arbetsgivarna genom det här skattesystemet är det bara bra, säger Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande för tekniska nämnden.

Tror stenhårt på förslaget

Andréas Schönström tror att det bara är en tidsfråga innan förmånscyklar kan bli verklighet.

– Nu går förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag tror att vi kommer få klimatväxlingsmodell och jag tror att vi kommer få förmånscyklar. Redan på förhand vet jag att majoriteten av partierna är positiva till förslaget, säger han.

Malmö

Inget gehör för fler övervakningskameror

Håkan Fäldt (M) fick inte igenom sitt nämndförslag.
Foto: Arkiv
Malmö
Malmö Moderaterna vill installera trygghetskameror och konstruera trottoarer och cykelbanor med större blomsterarrangemang i Västra Hamnen. Ett initiativ som till slut inte fick bifall i tekniska nämnden.

Under onsdagens sammanträde i tekniska nämnden presenterade Moderaterna ett nämndinitiativ rörande orosmoment i Västra Hamnen. Detta då det rapporterats om bland annat fortkörning, drogförsäljning, otillåten parkering, nedskräpning och generell otrygghet i området.

Därför vill partiet först och främst förbereda nödvändig infrastruktur så att polisen kan installera trygghetskameror på Baromentergatan, Kompassgatan samt Scaniaplatsen. Dessutom vill man dekorera trottoarer och cykelbanor med större blomsterarrangemang i tyngre cementkrukor. Detta för att förhindra att trottoarer och cykelbanor används för biltrafik och otillåten parkering.

Förslaget blev besvarat

Men förslaget kommer inte att tas vidare. Detta då det blev besvarat efter att nämndens ordförande Andréas Schönström (S) fick fälla den avgörande rösten under onsdagens sammanträde.

– Det stod först 6-6 då Centern och SD liksom oss ville bifalla förslaget. Men när det blir lika får ordförande fälla den avgörande rösten och den här gången valde Andreas (Schönström) att besvara, säger Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande för tekniska nämnden.

Andreas Schönström:

– Polisen kan redan idag sätta upp kameror utan att vi drar fram en infrastruktur. Så, vi har egentligen inget emot att de sätter upp kameror, men det är polisen som gör bedömningen om det behövs. Och så är ordningen redan idag. Däremot är vi kritiska till att sätta saker på trottoarerna. Vi kan inte ta av de gåendes utrymme för att vi har problem med bilister, det blir konstigt.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

CasinoHex.se

Tote erbjuder i samarbete med ATG betting på svensk hästsport i Storbritannien

CasinoHex.se Brittiska Tote Group har kommit fram till ett avtal med Sveriges före detta monopolföretag inom hästsport, AB Trav och Galopp (ATG) som gör att de kan erbjuda deras kunder tillgång till betting på svensk hästsport.

Bortsett från trav och galopp är ATG numera också ett casino som var högt rankade av sajten CasinoHEX.se som specialiserar sig på att kontrollera och betygsätta casinon online.

Brittiska gamblers kommer att ha möjlighet att placera sina bets på svensk galopp och trav. Tote kommer också att livestreama de svenska loppen på deras sajt och kunder kommer att få tillgång till sändningarna utan att behöva placera bets på loppen i fråga.

Avtalet kommer till eftersom brittiska gamblers nu har ett mycket begränsat utbud på lopp att satsa på i och med coronaviruset (Covid-19). Nästan varje UK spelbolag har få odds på all typ av sport att erbjuda sina kunder.

Alla brittiska hästlopp har ställts in till åtminstone den 30:e april medan irländska lopp är inställda till tidigast 19:e april. I Nya Zeeland är det för tillfället den 21:a april som gäller. Alla spelbolag och casino på nätet kommer alltså att ha begränsade utbud på odds den närmaste tiden.

”I dessa oförutsägbara tider jobbar vi alla tillsammans inom hästsporten och gör det vi kan för att stötta sporten och deras deltagare”, säger UK Tote Groups VD Alex Frost och fortsätter: ”Vi vill hjälpa till att öka på intresset inom trav och galopp och genom innovation och samarbeten hjälpa industrin att få tillbaka normal omsättning”.

”Vårt nya samarbete med ATG är ett bra exempel på detta och travfans som nu får möjlighet att njuta av att se och betta på svensk trav och galopp för första gången med Tote”.

ATG:s VD Hasse Lord Skarplöth tillägger: ”Vi drabbas alla av situationen i världen just nu, både i våra privata liv och i arbetslivet. Under dessa omständigheter är det bra att under den korta tid vi har kunnat arbeta med brittiska Tote kunna erbjuda svensk hästsport till deras kunder för första gången och på så sätt generera omsättning inom sporten”.

”Vi tänker fortsätta utbyta idéer och utveckla partnerskapet mellan UK Tote och ATG för att hjälpa till att gagna trav och galopp i båda våra länder”.

UK Tote Groups VD, Alex Frost, säger att organisationen också samtalar med ett antal andra förbund runt om i världen för att kunna lägga till fler möjligheter till spel för spelare i Storbritannien.

Frost säger: ”Vid sidan av vårt jobb med ATG pågår också diskussioner med ett antal andra internationella partners som vi ser fram emot att kunna uppdatera er om inom ett par veckor”.

Malmö

Både bad, park och bostäder när Smörkajen byggs ut

En illustration över hur Smörkajen kan komma att se ut med nya bostäder, park och badplatser.
Foto: SWMS Arkitekter
Malmö
Malmö MALMÖ
Nya badplatser, park och 550 bostäder finns med i förslaget till detaljplan för Smörkajen som nu skickas ut på samråd. Smörkajen är en del av Nyhamnen och kan komma att få 4000 invånare.

Smörkajen ligger norr om Hans Michelsensgatan och här finns gammal industrimark. Om allt går som planerat kan de första bostäderna börja byggas om drygt ett år.

Park och bad

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Två personbilar i krock på Ystadvägen

Malmö
Malmö

Larmet inkom 17.34.

Räddningstjänst, ambulans och polis ryckte under onsdagseftermiddagen ut till Ystadvägen i höjd med trafikplats Hindby efter larm om en trafikolycka.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Två ungdomar till sjukhus efter elscooterolycka

Malmö
Malmö

Under onsdagseftermiddagen kolliderade en elscooter med en lykstolpe på Delsjögatan.

Polis och ambulans larmades till platsen vid klockan 16.43.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL