Många frågetecken kring översiktsplan för byn

Veberöd Var ska det byggas i framtiden i Veberöd? Den frågan beror i mycket på om Simrishamnsbanan blir av eller inte.
Och eftersom järnvägsfrågan är öppen, är det svårt för politikerna att utforma den fördjupade översiktsplanen.

Enligt Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, finns det tre alternativ för Veberöds utveckling.

Det första är att järnvägen blir av och att byn förtätas runt det nya spårområdet.
Det andra alternativet är om järnvägen inte blir av. Då finns det större områden som kan förtätats.
Det tredje är att även ytterområden, som i dag är åkermark, bebyggs.

I den västra delen, bakom Preemmacken, finns ett markavsnitt som skulle kunna bebyggas.
Ett annat är i östra delen av byn mot Sjöbohållet. Åkermarken där är sandig, vilket gör det mindre skadligt att ta den i anspråk för bebyggelse, uppger Klas Svanberg.

Områden som skulle kunna förtätas är marken mellan Norra och Södra järnvägsgatan samt Traversen, där det gamla potatislagret finns.
Den fördjupade översiktsplanen ska behandlas under torsdagens möte i byggnadsnämnden. Men enligt Klas Svanberg kan det bli en återremiss till stadsbyggnadskontoret. Det hela beror på hur många invändningar de olika partierna har.
– Det är bättre med en återremiss än att skicka ut planen på samråd med en massa tillägg, säger han.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du jobba på helgerna?

Loading ... Loading ...