Kinastrategi visar på kluvet förhållande

Riksdagen ska i dagarna debattera regeringens förslag till Kinastrategi, en strategi som bygger på EU:s Kina-strategi från 2016. Det är tydligt hur kluvet Sverige och EU är till kommunistlandet, och samtidigt så beroende av att ha fortsatta kontakter och framför allt handel med enpartistaten. Det är därför mer än klokt att ett av regeringens förslag är att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om Kina. Kunskapen behöver öka om detta land, inte minst behövs förståelse om dess historia och kinesernas annorlunda sätt att tolka världen jämfört med västerlänningars.
Den senaste tidens ”debacle” mellan Kina och Sverige när det gäller yttrandefrihet och demokrati underlättar knappast kontakterna, men regeringen lyfter tydligt fram handel och ekonomi som viktiga samarbetsområden. Där kan svenska företag som arbetar med klimat och miljö fortsätta ha en nyckelroll, vilket är viktigt inte bara för företagen utan för hela utvecklingen gällande klimatarbetet.
Kina vill gärna vara en stormakt och enligt Kinakännare kan detta bland annat bero på en sorts revanschlusta för historiska oförrätter. Kanske är det därför landet satsar enorma resurser på att vara en biståndsaktör i Afrika och på att skapa enorma infrastrukturprojekt till Arktis och Europa. Kina har tydliga intressen av att närma sig de arktiska frågorna, liksom att stärka sina övriga globala intressen.
Regeringen lyfter i försiktiga ordalag fram att i samverkan mellan svenska aktörer och Kina måste man beakta de säkerhetspolitiska risker som kan uppstå, vilket behöver framhållas ytterligare inför naiva svenska aktörer. Det är en svår balansgång för Sverige att samverka med ett totalitärt land med stora resurser, samtidigt som många svenska företag är angelägna om goda affärer. Att skaffa sig djupare kunskap om detta komplicerade land är en förutsättning för ett litet land som Sverige att bättre klara av balansgången. Den naiva inställningen måste bytas ut till en klarsynt.

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

  • Nej (78%, 613 Röster)
  • Ja (22%, 171 Röster)

Antal röster: 784

Loading ... Loading ...