Kommunen uppmanar kommunala bolag att köpa in återbrukade möbler. Foto: Daniel Nordal.
Redan använda möbler ställs ut på Stadshuset.
Det går att provsitta på stolar och fåtöljer.

Malmö återbrukar gamla möbler

Malmö Malmö stad satsar på återanvända möbler. Just nu ställs några av dem ut på statshuset. Kommunen vill på det här sättet nå ut till fler verksamheter.

Mellan den 2 och 20 december kan man besöka en utställning med återbrukade möbler i stadshusets foajé. Syftet med den är att berätta om Malmös nya avtal för återanvändning av kontorsmöbler, vilket är en del av kommunens pågående miljöarbete.
Emma Börjesson arbetar på miljöförvaltningen och är projektledare inom Cirkulär ekonomi och ansvarig för utställningen. Hon tycker att projektet fungerar bra, men hoppas att utställningen skall locka fler verksamheter att använda återbrukat.
– Många har en bild av att second hand är sämre och ofräscht. Vi vill ändra på det. Det är inte naturligt med återanvändning i kommunala verksamheter, även fast det blivit det privat. Det här är ett sätt att nå ut till fler, säger Emma Börjesson.
Kommunen har genom EU-projektet Circular PP samarbetat med flera Europeiska länder för att undersöka hur de kan bidra till en cirkulär ekonomi. Enligt ett upphandlingsdokument från kommunen beskrivs en cirkulär ekonomi som en ekonomisk modell där avfall inte produceras och nya produkter designas att kunna repareras för att öka livslängden.
Caroline Hultstrand arbetar som upphandlare på Malmö stad, Hon berättar att kommunen hittills har köpt in återbrukade möbler för drygt tre miljoner. Privatpersoner eller privata företag kan inte använda sig av avtalet.
– Det är kommunala verksamheter och åtta kommunala bolag som har möjlighet att avropa från avtalet, till exempel Boplats Syd och AB och Malmö Leasing AB, säger Caroline Hultstrand.
Genom avtalet har många kommunala verksamheter köpt in flera ovanliga möbler till sin verksamhet. Emma Börjesson berättar om gamla stolar från hovrätten som fått flytta in till en nämnd.
– Vi på miljöförvaltningen har köpt in två stycken gamla telefonkurer för att ha någonstans att prata ostört, säger Emma Börjesson.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...