I dag står husen på Ole Römers väg vid Ideon och förfaller. De är tömda så när som på någon kvarglömd madrass.
Containrar fick placeras ut för det var problem med råttor i området.

Kommunen kräver att skandalhusen rivs

lund Stadsbyggnadskontoret kräver att Akademiska hus tar bort de utdömda studenthusen på Ole Römers väg inom sex månader.
Men Akademiska hus menar att byggnaderna är Prime Livings, företaget som uppförde husen, lösa egendom.

Hur frågan ska lösas är därmed oklart. Att husen inte får stå kvar är solklart, menar kommunen, eftersom byggnaderna saknar bygglov.
Saken är ytterst komplicerad.
Akademiska hus sade i oktober 2019 upp arrendeavtalet för marken med Prime Living. Företaget å sin sida motsätter sig uppsägningen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Akademiska hus använder sig av ett rättelseföreläggande mot Prime Living om husen.

Men Akademiska hus menar att det inte är möjligt att använda sig av den påtrycknings metoden eftersom Akademiska hus har avhänt sig rådigheten över marken och dessutom inte äger själva byggnaderna.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att akademiska hus, som markägare, har rådighet över marken och menar därför att det är rimligt att förelägga Akademiska hus att inom sex månader ta bort byggnaderna och återställa marken.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Öppnar du ytterdörren för okända?

  • Nej (78%, 613 Röster)
  • Ja (22%, 171 Röster)

Antal röster: 784

Loading ... Loading ...